150 elever sætter ord på multihal!

April 9th, 2012  |  Tilbage til nyheder, procesledelse, workshops

150 elever fra fire skoler i Helsingør var fulde af drive og ideer, da Autens holdt workshop om kommende klub og ny multihal. Eleverne lagde stor vægt på udendørs fysiske udfordringer, som både kræver motorisk snilde og ikke mindst udfordrer balance og koordinering – og samtidig kilder i maven. Indelivet må gerne præges af musik, digitale medier og spil samt hygge, cafe og samvær. Vi fik store mængder input til byggeprogrammet for det kommende rådgiverudbud.

Autens varetager brugerinddragelse og kommunikation som en del af bygherrerådgiverteamet omkring ny skole i bymidten i Helsingør Kommune.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggeri og brugerworkshops.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.