Engelsborgskolen: Rum for læring – oplæg og spil

September 16th, 2010  |  Tilbage til læringsmiljøer, oplæg, workshops

Inspirationsoplæg om læringsmiljøer med et dyk ned i værktøjskassen – og workshop med spil om læringsmiljøer.

I august 2010 var Lene inviteret til Engelsborgskolen for at holde inspirationsoplæg for hele lærerkredsen om, hvordan man kan arbejde med det fysiske læringsmiljø. Skolen har senere på året en temauge for alle klasserne med fokus på læringsmiljøet, og oplægget her var optakt til lærernes planlægning. Det blev en god rejse rundt i fremtidens skoler og læringsrum, analyseværktøjer for læringsmiljøer, rums pædagogiske fortællinger og meget mere. Lene introducerede herefter et nyudviklet spil til teambaseret udvikling af læringsmiljøet – en premiere, der satte godt gang i snakkene ved alle bordene.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.