Arkitektfirmaer & udbud

Autens har medvirket i skole- og uddannelsesbyggerier for over 3,5 mia. kr. Vi får jævnligt henvendelser fra arkitekt- og ingeniørfirmaer om at teame op i tilbudsgivning på daginstitutions-, skole- og uddannelsesbyggerier.

Autens teamer gerne op med kompetente partnere – eller direkte med bygherren som pædagogisk proces- og bygherrerådgiver – når linjerne skal lægges for et kommende byggeri og udbud.

Vi indgår typisk i rollen som pædagogisk proceskonsulent:

  • Vi yder pædagogisk sparring til både rådgiverteam og bygherre, så vi i samarbejde sikrer et projekt, der peger visionært ind i fremtiden og samtidig er godt forankret i en pædagogisk hverdag.
  • Vi tilrettelægger og faciliteter brugerinvolveringen og er således bindeled mellem brugere og byggeprojekt i både ideoplæg, programmering og projektering m.m.
  • Vi formulerer ideoplæg og den pædagogiske/brugermæssige side af byggeprogrammet og sikrer den røde tråd for brugerne gennem forløbet.
  • Vi varetager pædagogisk granskning af dispositions- og projektforslag såvel som indretningsprojekter – hvis vi da ikke selv designer indretningen i form af inkluderende, aktiverende læringsmiljøer.
  • Vi varetager kommunikation samt forandrings- og ibrugtagningsprocesser.

Autens har fingeren på skole- og læringspulsen både nationalt og internationalt og har stor erfaring med bredt og tværgående samarbejde i store læringsbyggerier. Vi får typisk rigtig gode evalueringer med på vejen fra bygherren i tilbudsgivning. Senest har vi sammen med bl.a. Aarstiderne Arkitekter vundet projektkonkurrencen om ny Teknisk Skole Silkeborg, et campusbyggeri på 23.000 kvm. Samarbejdet gav en markant forskel i den måde, projektet blev udformet og kommunikeret i forhold til konkurrenterne. Vi startede med at bygge en pædagogisk vision, som arkitekterne har arbejdet ud fra – og vi har ydet pædagogisk sparring og tilføjet adskillige vinkler og elementer i byggeriet, som bringer bygherren et godt skridt længere, end de havde forestillet sig på egen hånd – og som blev udslagsgivende for, at vores team vandt konkurrencen.

Du kan se udvalgte eksempler på dette link: skolebyggeri. Vi fremsender altid gerne referenceark til potentielle samarbejdspartnere. Særligt vores referencer fra SKUB-projektet, hvor Autens i syv år har medvirket i projektledelsen af skoleombygninger til 1,5 milliarder kroner, står stærkt. Herunder vores medvirken på eksempelvis Hellerup Skole, Ordrup Skole, Bakkegårdsskolen og Skovshoved Skole. Aktuelt er vi involveret i et meget spændende og omfattende skole-, fritids- og multihalbyggeri i Helsingør, Projekt Skole i Bymidten, til knap 300 millioner kroner samt etablering af et samlet Campus for de pædagogiske uddannelser på University College Nordjylland (UCN) – et projekt til omkring 100 mio. kr.

Slå på tråden og få en snak med indehaver Lene Jensby Lange, 2070 5230, eller send en mail. Se også under rådgivning.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.