Autens hyret til privatskolelederes årlige konference

February 15th, 2012  |  Tilbage til nyheder, oplæg, skoleudvikling, workshops

Danmarks Privatskoleforening har hyret Autens til at stå for fredagen på den årlige lederkonference 2012. Under overskriften Skolen ind i fremtiden udforsker vi gennem fire parallelle oplæg og workshops skoletænkning, innovation og læringsmiljøer i fremtidens skoler i samarbejde med landets privatskoleledere. En rigtig spændende dag med god mulighed for at krydse klinger i skoledebatten!

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skoleudvikling eller rekvirer opsamlingen fra dagen. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg, Autens har holdt.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.