Børnehuset Skovmosen: Pædagogisk udviklingsplan

June 21st, 2010  |  Tilbage til procesledelse, workshops

Forår 2009

Lene: Jeg tilbød at hjælpe vores egen daginstitution med at tilrettelægge og facilitetere opstartsprocessen for pædagogiske læreplaner. Det var en aften for hele personalet og forældrebestyrelsen – med fuld turbo på brainstorming, silent democracy processer og super engagement.

Leder Malene Borup: “Endnu engang tusind tak for din fantastiske indsats. Jeg synes, det var en supergod start på projekt pædagogisk udviklingsplan. Jeg fornemmer klart, at personalet nød aftenen og er tændte. Og alle har fået sat nogle tanker i gang. Ud over at du kan og behersker en masse redskaber, indgyder du også tryghed og tillid med din person. Det plus din veltalenhed åbner mennesker op.”

Forældrerepræsentant: “Jeg føler også stor trang til at sige tak for et fantastisk oplæg.
Det gav stof til eftertanke både som bestyrelsesmedlem – og som mor og pædagog.
Det var en rigtig god oplevelse at arbejde sammen med personalegruppen og mærke alles arrangement og deres individuelle / spændende indgangvinkler til emnerne.”

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med udviklingsprocesser.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.