Carolineskolen søger: Visionære lærere/interne skoleudviklere med ambitioner i verdensklasse

October 25th, 2016  |  Tilbage til autens projects, nyheder

Carolineskolen har igangsat en ambitiøs rejse for at skabe en skole i verdensklasse. Med afsæt i en ny vision for skolens fremtid, som Autens har været udviklingsmotor for, søger skolen nu 3 nye in-house lærere/forandringsledere, der i tæt samarbejde med ledelsen, kollegerne og forældrene kan udvikle skolen markant i de kommende år. Er én af dem dig? Læs mere her! Og del – og søg!

Send din ansøgning snarest muligt til skoleleder Pernille Fabricius – vi rekrutterer løbende!

caroline-forandringsleder-laerere

Mere om stillingen (kan også læses på skolens hjemmeside fra 28.10.16):

carolineskolen2016

Visionær lærer & intern skoleudvikler med ambitioner i verdensklasse

Vil du være med til at skabe en af verdens bedste skoler, hvor hvert barn kan engagere sig levende i sin egen læring og sit skoleliv? Kan du skabe inspirerende hands-on kompetenceudvikling for lærere og pædagoger midt i praksis? Er du visionær og vil være med til at sætte helt nye standarder i verdensklasse for, hvad skole kan være sammen med dine kolleger og elever?
——————————————————
Visionær lærer & skoleudvikler med ambitioner i verdensklasse
Carolineskolens bestyrelse og Lennart Lajboschitz er gået sammen i drømmen om at skabe en fantastisk skole i absolut verdensklasse på Carolineskolen – en allerede eksisterende og velfungerende skole. Ambitionen er nytænke skolen til det ypperste i forhold til børns motivation, glæde og engagement i lyset af fremtidens samfund samt udnytte alle de muligheder vi har i dag for at skabe skole på nye måder. Det er en helt ny tid, og vi vil skabe de bedste vilkår for skolens børn med udgangspunkt den enkeltes behov.
——————————————————
Hvem søger vi?
Vi søger tre usædvanlige lærerkapaciteter, der med smittende visionær begejstring og en stor værktøjskasse kan være med til at realisere skolens mission, forandringsproces og hverdag:
  • En udskolingslærer, der kan løfte det matematiske fagområde i udskolingen og har fingrene dybt nede i kreativitet, innovation, prototyping, robotics m.m., og som er super god til IT!
  • En mellemtrinslærer, der fyrer den fuldt af med entreprenørskab og autentiske læringsprojekter – og som også gerne må brænde for både musik og IT.
  • En indskolingslærer med fagligt afsæt i sprudlende matematik, naturfag, IT og med fuld kraft på faglig og tværfaglig leg og kreativitet.
Vores drøm er stor, så vores ønskeliste er sprængfyldt med fantastiske ting. Mindre kan dog også gøre det, hvis du deler vores drøm og tror, du alligevel har det, der skal til – herunder hvis du har andre faglige kombinationer end ovenstående.
For alle gælder at teamsamarbejde er en central kompetence og gerne noget, du kan drive udviklingen af som teamcoach, ligesom systematisk arbejde med børns progression og læring er centralt. Alle har ligeledes en god værktøjskasse for arbejdet med det 21. århundredes kompetencer og er digitalt kompetente.
——————————————————
Du elsker at arbejde med børn – og voksne. Du er god til at lytte til børn. Og du brænder for autentiske, aktive og kreative læreprocesser, innovation, entreprenørskab og meningsfulde helheder, hvor børnene skaber konkret output af deres læreprocesser, der motiverer dem, løfter dem og åbner nye potentialer i dem hver især. Du tænder på at knække nødden i forhold til at skabe en reelt personaliseret skole, der kan være forskellig fra barn til barn i stærke givende fællesskaber, hvor vi nogle gange kniber os i armen over, hvad vi er i stand til sammen – og hvad hvert barn rummer og kan. Du drømmer om at være med til at skabe noget helt nyt, verden endnu ikke har set.
Du har indgående praktisk erfaring med nytænkende skolepraksis og har allerede sat tydelige spor, som skaber begejstring og forandring, hvor børn connecter med det, der foregår i skolen, og hvor lærere og pædagoger engagerer sig levende. Du har et growth mindset og er samarbejdende, modig, lyttende, globalt orienteret, fremaddrivende og kompromisløs i forhold til børnenes bedste. Du ved, at resultater skabes i teams, og du kan gå foran på en god måde, lære fra dig og drive dine kollegers lærings- og udviklingsproces på dine særlige kompetenceområder. Og så er du selv langt fra færdig med at lære!
——————————————————
Om stillingen
Vi søger tre personer til nøgleroller som kombineret udviklingskonsulent og lærer, som driver kompetenceudviklingen indefra i tæt samspil med skoleledelsen. Din vigtigste rolle er at bibringe hele lærerkollegiet nye metoder i tråd med vores vision og selvstændigt drive praksisbaseret kompetenceudvikling af og med dine kolleger. Dvs at du sammen med kollegerne i dit team og på tværs af skolen skal modellere nye arbejdsformer, som I sætter i spil med eleverne. Du indgår også som lærer i undervisningen, men med et reduceret timetal, så der er tid til rollen som udviklingskonsulent med alt, hvad det indebærer af forberedelse, samarbejde, observation, feedback m.m.
Det bliver ligeledes en væsentlig opgave i samarbejde med ledelsen og konsulenter fra Autens at nedbryde forandringsrejsen i overkommelige delmål, der skaber energi og sætter ekstra skub på udviklingen. Kommunikation og samarbejde med forældre og skolens andre interessenter er ligeledes af stor vigtighed.
Vi ser ikke dette som et job i sædvanlig forstand. Det handler for os om at skabe et match mellem de helt rette personer, der har en klar mission på linje med vores, og en helt usædvanlig mulighed for at føre missionen ud i livet. Du får fantastiske kolleger og en ledelse, der alle kribler for at komme ud over stepperne – med bestyrelsen i ryggen og support fra konsulenter og exceptionelle internationale sparringspartnere samt et godt udviklingsbudget. Ikke mindst har skolen nogle helt fantastiske børn.
Ansættelsen lønnes overenskomstmæssigt med mulighed for et 2-årigt tillæg efter forhandling for den særlige rolle med at drive den nødvendige kompetenceudvikling indefra.
—————————————————–
Om skolen
Carolineskolen er en jødisk privatskole med elever fra hele Storkøbenhavn. Skolen har en særlig ånd, der knytter børn, voksne og familier tæt sammen, også lang tid efter de har forladt skolen. Ud over et usædvanligt sammenhold giver det nogle helt særlige muligheder for spændende nybrud i børns læreprocesser.
Skolen har i dag cirka 150 elever og ventes maksimalt at kunne rumme 220-240 elever på den ny adresse plus børnehave og vuggestue, som skolen forventes lagt sammen med indenfor overskuelig fremtid. Det vil være naturligt at søge at skabe en stærkt integreret pædagogisk sammenhæng.
Skolen flytter i løbet af 2017 fantastiske rammer i Hellerup, hvor et gammelt palæ bliver skolens hjerte.
Det jødiske er en naturlig og integreret del af skolens liv og børnenes læring. Det er ikke en forudsætning, at du har indblik heri. Det er der masser af gode folk, der vil hjælpe dig på vej i.
Skolebestyrelsen, Lennart Lajboschitz og skolekonsulenthuset Autens har sidste år udviklet en visions- og forandringsplan for skolens fremtid. Uden at være skåret i sten tjener den som et fælles afsæt, som ledelse og medarbejdere videreudvikler og gør til deres med støtte, sparring og konstruktivt med- og modspil fra Autens samt tilknyttede sparringspartnere. Vi ønsker grundlæggende at katalysere hvert barns virkelyst, potentiale og engagement i sin egen læring og udvikling, mens der vil være vide muligheder for at præge og supplere visionens indhold. Ansøgere vil som led i ansættelsesprocessen få adgang til visions- og forandringsplanen.
——————————————————
Din ansøgning
Send din ansøgning, cv og eksempler på dit virke hurtigst muligt, dog senest søndag den 20. november, til:
Carolineskolen, skoleleder Pernille Fabricius, pf@carolineskolen.dk
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Spørgsmål kan rettes til:

Carolineskolen, skoleleder Pernille Fabricius på tlf. 2181 9929 eller viceskoleleder Camilla Schou på tlf.  39 29 95 00
eller til Autens, konsulent Lene Jensby Lange på tlf. 2070 5230

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.