Carolineskolen i verdensklasse

April 11th, 2016  |  Tilbage til nyheder, skole forfra

bannerAutens blev i 2015 hyret som udviklingslaboratorium for projekt Verdens Bedste Skole. Vores opgave var at udvikle et skolekoncept i verdensklasse til Carolineskolen, der var klar på at sætte fra kaj til omfattende forandringer med børnenes liv i centrum.

Sammen med vores netværk af visionære skolefolk – med hovedvægt på praktikere – i ind- og udland udviklede vi tanken om Carolineskolen som et sted fyldt med ånd, kultur, entreprenørskab og personaliserede læringsrejser på tværs af alder. En skole, som tager afsæt i store, komplekse spørgsmål og undren. I designprocesser. I at fortolke verdens udfordringer og spille prototyper på løsninger tilbage. En skole, der lægger afgørende vægt på kreativitet, kunst og menneskelig udfoldelse og dialog i det hele taget – i samspil med det nære community såvel som det globale.

Skolens bestyrelse tog godt imod vores vision og har nu bedt os om – i samarbejde med skolen – at gøre den til virkelighed over de kommende år. Det er en kæmpe og superspændende udfordring, som vi nu er gået i gang med. Væsentlige elementer i vores arbejde er udvikling af det mindset, skolen drives med, praksisbaseret kompetenceudvikling af medarbejderne såvel som at invitere skolen ind i nye netværk og samarbejder med fokus på en skabende og kreativ pædagogik med et personligt relevant indhold for den enkelte elev.

Autens’s arbejde finansieres af Lennart Lajboschitz, som siden han udtrådte som aktiv af TIGER-kæden, er dybt engageret i socialt entreprenørskab på en række projekter, mest tydeligt Absalon Kirke i København, der er omdannet til en ny form for aktivt kultur- og medborgerhus.

 

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.