læringsmiljøer

Keynote om læringsmiljøer i Gladsaxe

September 11th, 2016  |  by  |  published in læringsmiljøer

Keynote om læringsmiljøer i Gladsaxe

Lene var inviteret som keynote speaker til Gladsaxe Kommunes kick-off for en massiv satsning for forandring af kommunens skoler i både indhold og de fysiske læringsmiljøer. Lene satte fokus på de fysiske miljøers betydning for vores adfærd og handlerum. Miljøerne rummer en tydelig fortælling, der guider de mennesker, der skal arbejde i rummene uanset, at […]

Konference: Faglokaler og læringsrum efter reformen

June 19th, 2015  |  by  |  published in autens projects, læringsmiljøer, nyheder

Konference: Faglokaler og læringsrum efter reformen

Lene taler på Nohr-Cons konference Faglokaler og læringsrum efter skolereformen den 1. oktober 2015 i København om de behov og den forandring, der følger i kølvandet på folkeskolereformen.

Skolereform: Nye “gamle” skolerum på Høsterkøb Skole

September 29th, 2014  |  by  |  published in læringsmiljøer

Skolereform: Nye "gamle" skolerum på Høsterkøb Skole

Høsterkøb Skole havde behov for at nytænke sine læringsmiljøer i forbindelse med realiseringen af skolereformen. Der skulle skabes gode vilkår i fælles rammer for både lærere og pædagogers arbejde med elevernes læreprocesser. Undervisning og fritid skulle tænkes sammen i integrerede rumligheder. Og der skulle skabes gode betingelser for medarbejdernes forberedelse, samarbejde og kollegaskab. Skolen skulle […]

Levende Læringsrum

September 29th, 2014  |  by  |  published in læringsmiljøer, nyheder

Levende Læringsrum

Autens har udviklet et komplet koncept for klasserum – Levende Læringsrum. Det er udviklet til Sosu Nords nye byggeri i Aalborg, som blev indviet af HKH Kronprins Frederik og undervisningsminister Christine Antorini den 7. november 2014. Levende Læringsrum understøtter varierede læringsformer fra tavleundervisning til gruppearbejde, rollespil, Cooperative Learning, bevægelse, fordybelse, mindfulness og kreative læreprocesser – […]

Læringsrum, der styrker læring i Skive

September 21st, 2014  |  by  |  published in autens projects, læringsmiljøer

Læringsrum, der styrker læring i Skive

Erhvervsakademi Dania i Skive havde inviteret Autens til at inspirere og facilitere en heldagsworkshop i august 2014 om “læringsmiljøer der styrker læring”. Med afsæt i de forskellige elevprofiler, skolen har, blev der debatteret samspil mellem læring og de fysiske rammer – og ikke mindst udviklet ideer og prototyper på livet løs hos skolens lærere.

Rødding Skole

January 12th, 2014  |  by  |  published in læringsmiljøer, skolebyggeri

Rødding Skole

UDLEVERET OG GENNEMGÅET PÅ MØDE MED ARBEJDSGRUPPEN DEN 12.1.2015           Kortfattet oversigt over oplæg til løsning i A3  

SpacePod: Mobilt grupperum eller teamrum til moderne læringsmiljøer

November 26th, 2013  |  by  |  published in læringsmiljøer

SpacePod: Mobilt grupperum eller teamrum til moderne læringsmiljøer

Hellerup Skole har netop fået leveret vores første prototype af SpacePod, som Autens har udviklet i samarbejde med Højer Møbler. Det er en helt ny type skoleinventar – et flytbart arbejdsrum til fordybelse og teamwork i åbne zoner. SpacePod retter sig mod teammøder, gruppearbejde, specialundervisning og meget mere. Den rummer fint 8 elever eller 6 […]

Skoleindretning – Inspirerende læringsmiljøer på Sosu Nord

November 24th, 2013  |  by  |  published in læringsmiljøer, nyheder, workshops

Skoleindretning - Inspirerende læringsmiljøer på Sosu Nord

Skoleindretning: Hvad er et godt og inspirerende læringsmiljø? Hvordan styrker vi koncentration, trivsel, samarbejde og faglighed gennem de fysiske rammer? Hvad har betydning for skolens elever? Autens har gennem efteråret arbejdet med 20-30 medarbejdere og elever fra Sosu Nord, som på kreativ vis har drøftet, udviklet og testet en række ideer til læringsmiljøer. Ideer, som […]

Glostrup Skole

October 7th, 2013  |  by  |  published in autens projects, læringsmiljøer, oplæg, workshops

Glostrup Skole

Autens har i efteråret 2014 kørt tre kursusforløb for lærere og pædagoger på Glostrup Skole, der er paraplyskolen, som alle kommunens folkeskoler er en del af. Vi var igen ude med vores dukkehus – klasserum og møbler i miniature, hvor man med det samme kan teste forskellige ideer i teamet. Det blev til inspirerende samtaler, […]

Ud med bænk til bagdelen! Opgør med skolens indretning

February 2nd, 2013  |  by  |  published in læringsmiljøer

Ud med bænk til bagdelen! Opgør med skolens indretning

Når vi gør op med “bag-til-bænk-undervisningen”, må vi også gøre op med bænk til bagen! Så kort kan det siges… Autens udvikler inspirerende læringsrum, som i et mangfoldigt sprog inkluderer børn i fællesskaber, skaber plads til forskellighed og ikke mindst understøtter læring, innovation og entreprenørskab. Skolereformen og den ny overenskomst lægger samtidig op til, at […]

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.