læringsmiljøer

Sosu C på vej med innovativt Learning Lab

October 25th, 2012  |  by  |  published in læringsmiljøer, nyheder

Sosu C på vej med innovativt Learning Lab

Sosu C er ved at udvikle et Learning Lab til at udfordre læringsformer og skabe innovativ, virkelighedsnær læringspraksis på Sosu-uddannelsen. Autens er hyret som ekspertrådgiver på indretningstænkning i samspil med læringstænkning samt input omkring konkrete ideer, som kan løfte det 600 kvm store område. Planerne er under udvikling – vi glæder os til at se […]

Fremtidens læringsmiljøer

October 25th, 2012  |  by  |  published in autens projects, læringsmiljøer, nyheder, oplæg

Fremtidens læringsmiljøer

Autens holdt oplæg for 100 teenagere om fremtidens læringsmiljøer. Det var kulminationen på en uges entreprenørskabsundervisning som led i nytænkning af udskolingen på Islev Skole. Flere af eleverne havde arbejdet med nytænkning af skolens rum og indretning. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med udskoling,  generel skoleudvikling og læringsmiljøer eller se øvrige eksempler på inspirationsoplæg.

Nye rum for læring på Ådalen

October 3rd, 2012  |  by  |  published in læringsmiljøer

Nye rum for læring på Ådalen

Kan I lave et attraktivt loungeområde for de unge, et godt læringsområde for udskolingen, et bevægelsesrum for SFO’en, et minibibliotek, en reserve-idrætssal, et kursuslokale og en teatersal til os? Altså i samme rum på 200 kvm?? Hen over sommeren leverede Autens en indretningsplan til Ådalens privatskole, som skulle være lidt af et columbus-æg for at […]

Inspirerende læringsmiljøer i Odder

September 25th, 2012  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg, procesledelse, skoleudvikling, workshops

Inspirerende læringsmiljøer i Odder

Autens er hyret til at støtte udviklingen af en helhedsplan for arbejdet med læringsmiljøerne på Rathlouskolen, en privatskole i Odder. Det sker gennem tre miniseminarer, hvor skolens lærere og pædagoger gennem inspirationsoplæg og workshops får styrket indsigt i fremtidens skole og kompetencer til, hvordan man kan arbejde med de fysiske miljøer som en læringsteknologi. Inspirationsoplæg, […]

Inspiration til ombygning på Vig skole

November 10th, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg, skolebyggeri

Inspiration til ombygning på Vig skole

I løbet af efteråret 2010 har Lene holdt en inspirationsaften med lærerværelse og ledelse på Vig skole for at give nye vinkler og ideer ind i planlægningen af en forestående ombygning af skolen. Aftenen bestod i dels et oplæg med inspiration til helt anderledes skolemodeller og skolebyggerier, dels et par workshops hvor lærere og ledelse […]

Se Universefondens videoer fra arbejdet med Fremtidens Læringsfaciliteter

September 20th, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, nyheder, skoleudvikling

20.09.2010 Universefonden, der er tilknyttet Danfoss Universe, driver et større projekt om nytænkning af den danske folkeskole. Se videoer fra Universefondens projekt om Fremtidens Læringsfaciliteter, hvor Lene medvirker i ekspertpanelet. Læs mere om Lenes medvirken i projektet og se fondens hjemmeside. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og generel skoleudvikling.

UC Lillebælt, Læreruddannelsen på Fyn: Rum for læring

September 16th, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg

UC Lillebælt, Læreruddannelsen på Fyn: Rum for læring

Lene og SKUB-kollegaen Charlotte Wøhlk drog til Odense midt i september 2010 for at sætte billeder, ord og handlemuligheder på fremtidens læringsmiljøer for 300 lærerstuderende: Hvorfor ser skoler ud som de gør, og hvor er vi på vej hen? Hvordan ser rum for fremtidens skole ud? Hvordan indretter vi til at understøtte børns mange måder […]

Engelsborgskolen: Rum for læring – oplæg og spil

September 16th, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg, workshops

Engelsborgskolen: Rum for læring – oplæg og spil

Inspirationsoplæg om læringsmiljøer med et dyk ned i værktøjskassen – og workshop med spil om læringsmiljøer. I august 2010 var Lene inviteret til Engelsborgskolen for at holde inspirationsoplæg for hele lærerkredsen om, hvordan man kan arbejde med det fysiske læringsmiljø. Skolen har senere på året en temauge for alle klasserne med fokus på læringsmiljøet, og […]

Vidensbyggeri: Indretning som udviklingsstrategi

June 22nd, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg

Vidensbyggeri: Indretning som udviklingsstrategi

Trods høje pædagogiske ambitioner i landets kommuner og på skolerne har kun de færreste penge til store ombygningsprojekter. Der er andre veje til at øge skolebygningernes værdi i et nutidigt læringssyn. For få midler – set i forhold til byggeri – kan en skoles pædagogiske potentiale løftes markant. Pædagogisk baserede indretningsprojekter koblet med praksisudvikling er […]

Specialist Schools: 21st Century Learning Spaces

June 22nd, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg

Specialist Schools: 21st Century Learning Spaces

In June 2010, invited by the Specialist Schools & Academies Trust for the yearly conference of the Primary Specialism Pilot, Lene – on behalf of Grontmij Carl Bro – presented a Danish perspective on schools and learning spaces for 21st century teaching & learning: What do we need from schools in the 21st Century – […]

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.