læringsmiljøer

Frederikssund Kommune, maj 2010: Rum for læring

June 22nd, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg

Frederikssund Kommune, maj 2010: Rum for læring

Folkeskolen er midt i en vigtig forandringsproces. Hvorfor ser skoler ud som de gør, og hvor er vi på vej hen? Hvordan ser rum for fremtidens skole ud? Hvordan indretter vi til at understøtte børns mange måder at lære på og skaber rum, der er meningsfulde og værdifulde i både skole og fritid? Hvordan skaber […]

Ordrup Skole: Innovative læringsmiljøer for fuld gas

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Ordrup Skole: Innovative læringsmiljøer for fuld gas

Min rolle: – Projektleder for indretningsprojektet i forbindelse med skolens ombygning. – Udvikling af indretning til billedkunst og specialcenter for ikke-integrerede børn. – Projektleder for indretning af hjemområder, hvor Bosch & Fjord var de kreative udviklere på løsningerne. Indretningsløsningerne på Ordrup Skole er i særklasse interessante. Her er stor vægt på at skabe værdi i […]

Skovshoved Skole: Innovative læringsmiljøer i skole & fritid

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Skovshoved Skole: Innovative læringsmiljøer i skole & fritid

Min rolle: – Projektleder for indretningsprojektet i forbindelse med skolens ombygning – Udvikle indretningsprojekter i samarbejde med lærerne: hjemområder på mellemtrin, i indskoling (skole og fritidsordning), kreative værksteder, elevcafe, kompetencecenter og PUC. Som nogle engelske gæster bemærkede: Indretningen er i den grad tilpasset de forskelle steder og forskellige funktioner – fremfor at vælge én løsning, […]

Munkegårdsskolen: Innovative læringsmiljøer

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Munkegårdsskolen: Innovative læringsmiljøer

Min rolle: – Projektleder for indretningsprojektet i forbindelse med skolens ombygning. – Sætte rammerne for og sparre med Susanne Hansen, der som kreativ, kvalitetsbevidst arkitekt har udviklet fantastiske løsninger til skolens PUC og nye parterre-område. Det er en skole i absolut særklasse – og med en indretning disse steder, som fuldt lever op til det […]

Bakkegårdsskolen: Indretning af nye hjemområder

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Bakkegårdsskolen: Indretning af nye hjemområder

Bakkegårdsskolen blev i årene 2005-2008 bygget om for 123 mio. kr. som led i Gentofte Kommunes SKUB-projekt – renovering af alle kommunens skoler til moderne læring og ny kapacitet. Bakkegårdsskolen blev samtidig udvidet med en ny sportshal i direkte sammenhæng med skolens fællesarealer. Det er en 3-spor skole, der i forbindelse med ombygningen fik integreret skole […]

Nivå Centralskole: Hjemområder og skolekøkken ud af boksen

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Nivå Centralskole: Hjemområder og skolekøkken ud af boksen

Indretningsforslag til at tænke klasserum og skolekøkkenet “ud af boksen” for at skabe bredere pædagogisk værdi for hele skolen – og børnenes læring i særdeleshed. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer.

Building Schools for the Future: Pedagogy & furniture A methodology for users-driven development

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Building Schools for the Future: Pedagogy & furniture A methodology for users-driven development

Et engelsk firma har bedt os samarbejde med dem i at levere pædagogisk gennemtænkt indretning i nyt skolebyggeri – og at designe brugerinddragelsen, som foregår under meget vanskelige vilkår. Opgaven er via mit samarbejde med Grontmij | Carl Bro. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer, skolebyggeri og generel skoleudvikling.

Loughborough College: Innovative Learning Spaces

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Loughborough College: Innovative Learning Spaces

Et fælles projekt med Loughborough College, forskningsinstitutionen Curee og den inspirerende professor Stephen Heppell, hvor vi sammen skal udvikle innovative løsninger på indretning og tage medarbejderne med på denne rejse, så de kan formulere og skabe værdi af det ny potentiale. Autens bidrager med eksempler fra danske erhvervsuddannelser. Projektet støttes af en statslig udviklingsfond i UK. […]

Gentofte Skole: Nye læringsrum i gamle kvm

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Gentofte Skole: Nye læringsrum i gamle kvm

Gentofte Skole vil gerne undersøge potentialet for at forny skolen og dens pægogiske muligheder gennem innovativ indretning og ændret brug af rummene på tværs. Vi laver pilotprojekt på 1. årgang og har udviklet en løsning, som vi nu regner på og forventer at sætte i værk. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer.

Tema: Udearealer i den moderne skole

June 21st, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer

Tema: Udearealer i den moderne skole

Der er på de fleste skoler et stort uudnyttet potentiale for læringsrum i det fri, som kan være forholdsvis billige at etablere – set i forhold til store ombygninger. Udelæring kan give helt andre muligheder for at skabe undren og hands-on i læreprocesser. Ligeledes kan de rette faciliteter ude støtte op om både tilegnelse af […]

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.