oplæg

Engelsborgskolen: Rum for læring – oplæg og spil

September 16th, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg, workshops

Engelsborgskolen: Rum for læring – oplæg og spil

Inspirationsoplæg om læringsmiljøer med et dyk ned i værktøjskassen – og workshop med spil om læringsmiljøer. I august 2010 var Lene inviteret til Engelsborgskolen for at holde inspirationsoplæg for hele lærerkredsen om, hvordan man kan arbejde med det fysiske læringsmiljø. Skolen har senere på året en temauge for alle klasserne med fokus på læringsmiljøet, og […]

SKUB – pædagogikken som byggeriets ledestjerne

June 22nd, 2010  |  by  |  published in oplæg, skolebyggeri

SKUB – pædagogikken som byggeriets ledestjerne

På Godt Skolebyggeris konference Fremtidens Skolebyggeri i januar 2009, holdt Lene oplæg i samarbejde med Charlotte Wøhlk, Gentofte Kommune. Med udgangspunkt i 12 store skolebyggerier fra SKUB-projektet blev der sat spot på, hvordan pædagogikken bliver synlig i de fysiske rammer, hvilken betydning organiseringen af skolen har for de pædagogiske visioner – og hvordan bygninger og […]

Vidensbyggeri: Indretning som udviklingsstrategi

June 22nd, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg

Vidensbyggeri: Indretning som udviklingsstrategi

Trods høje pædagogiske ambitioner i landets kommuner og på skolerne har kun de færreste penge til store ombygningsprojekter. Der er andre veje til at øge skolebygningernes værdi i et nutidigt læringssyn. For få midler – set i forhold til byggeri – kan en skoles pædagogiske potentiale løftes markant. Pædagogisk baserede indretningsprojekter koblet med praksisudvikling er […]

Specialist Schools: 21st Century Learning Spaces

June 22nd, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg

Specialist Schools: 21st Century Learning Spaces

In June 2010, invited by the Specialist Schools & Academies Trust for the yearly conference of the Primary Specialism Pilot, Lene – on behalf of Grontmij Carl Bro – presented a Danish perspective on schools and learning spaces for 21st century teaching & learning: What do we need from schools in the 21st Century – […]

Frederikssund Kommune, maj 2010: Rum for læring

June 22nd, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg

Frederikssund Kommune, maj 2010: Rum for læring

Folkeskolen er midt i en vigtig forandringsproces. Hvorfor ser skoler ud som de gør, og hvor er vi på vej hen? Hvordan ser rum for fremtidens skole ud? Hvordan indretter vi til at understøtte børns mange måder at lære på og skaber rum, der er meningsfulde og værdifulde i både skole og fritid? Hvordan skaber […]

BSEC: Workshop og oplæg i London februar 2010

June 21st, 2010  |  by  |  published in oplæg, workshops

BSEC: Workshop og oplæg i London februar 2010

Marts 2010 Lene: I samarbejde med Grontmij | Carl Bro forsøger vi at nærme os det engelske marked for skoleudvikling og læringsmiljøer. Der er stor fokus på området og dansk skoleudvikling – især SKUB-skoler – har vakt stor opmærksomhed. Jeg holdt to oplæg på konferencen om, hvordan man kan tænke og udvikle fremtidens skoler; hvad […]

Learning from Denmark: Keynote + workshop, skolebyggeri

June 21st, 2010  |  by  |  published in oplæg, workshops

Learning from Denmark: Keynote + workshop, skolebyggeri

Juni 2009 Lene: Med Grontmij | Carl Bro kasket på holdt jeg keynote speech på en meget velbesøgt konference i skoleudvikling, organiseret af Danske Ark og den Danske Ambassade i London. Det er altid fantastisk at få lov at dele fortællingen om det, jeg brænder for. Der var rigtig god resons – og grobund for […]

Projekt RULL, Rum til Leg og Læring: Oplæg om fremtidens skole

June 21st, 2010  |  by  |  published in oplæg

Projekt RULL, Rum til Leg og Læring: Oplæg om fremtidens skole

Lene: Jeg har holdt oplæg for områdelederne i Århus Kommunes Børn & Unge-afdeling om erfaringerne fra SKUB-projektet samt oplæg i et midtby-brugerseminar om visioner for fremtidens skoler. Jeg har derudover haft den fornøjelse at have områdeledere og deres institutions- og skoleleder på besøg i Gentofte ved flere lejligheder. RULL-projektet er den næste store, samlede investering […]

EU Innovation, Creativity, People: Second Flagship Conference

June 21st, 2010  |  by  |  published in oplæg

EU Innovation, Creativity, People: Second Flagship Conference

Juli 2009 – ja, midt i sommerferien… Lene: Jeg var inviteret til at holde indlæg på EUs konference om innovation og kreativitet – og hvordan vi innovativt leder Europa ud af krisen og uddanner vores unge mennesker hertil. Mit oplæg gik på at dele vores erfaringer med skoleudvikling og de visionære og innovative muligheder, som ligger […]

Parkwood Academy, Sheffield: Inspirationsoplæg om pædagogik, skolebyggeri og læringsmiljøer.

June 21st, 2010  |  by  |  published in oplæg

Parkwood Academy, Sheffield: Inspirationsoplæg om pædagogik, skolebyggeri og læringsmiljøer.

September 2009 Lene: Jeg holdt oplæg et par timer på Parkwood Academy i Sheffield – en skole på vej ind i et større nybyggeri. Jeg satte fokus på at bryde med traditionelle skoledogmer og tænke over, hvad læring er og hvornår det virker for børnene. Jeg havde en masse eksempler på læringsmiljøer og processer med, […]

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.