procesledelse

Åben Skole i Roskilde: Læringsforløbdesign

March 11th, 2016  |  by  |  published in autens projects, nyheder, procesledelse

Åben Skole i Roskilde: Læringsforløbdesign

Mikroplast i fjordens fisk og vores fødekæde, skibsbyggeri i håndværk & design med Vikingeskibsmuseet og mange andre temaer er på bordet, når skoler i Roskilde går i samarbejde med kommunens kulturaktører under Åben Skole. Formålet er at udvikle længerevarende læringsforløb i ligeværdigt samarbejde – forløb, som spiller tydeligt ind i reformen og målstyret læring for […]

Reform: Hvordan skal fritiden organiseres?

September 15th, 2014  |  by  |  published in procesledelse

Reform: Hvordan skal fritiden organiseres?

Den nye skolereform er trådt i kraft i august 2014 med tiltag og forandringer, der også får afsmittende effekt på børnenes fritid. Frederikssund Kommune har et ønske om at tilpasse fritidsdelen til børnenes nye hverdag fra august 2015 – men hvordan gøres det bedst? Autens har bistået med at tilrettelægge, producere og facilitere en workshop, […]

Ny vision – på vej mod skolereform

November 25th, 2013  |  by  |  published in nyheder, procesledelse

Ny vision - på vej mod skolereform

Skolen på Nyelandsvej har skabt en ny vision for fremtiden: Læring der sætter spor. Medarbejdere og elever har gennem en række processer det sidste halve år sat deres klare aftryk den retning, skolen vil arbejde i de kommende år. De fælles pejlemærker for skolens udviklingsretning og fremtidige identitet er fundamentet for realiseringen af skolereformen på […]

Skolereform: Hvad er elevernes budskab?

November 25th, 2013  |  by  |  published in procesledelse, skole forfra, workshops

Skolereform: Hvad er elevernes budskab?

Frederikssund Kommune er som alle andre godt i gang med skolereformen – og ungdomsskolen er på vej til en ny rolle, som Autens har bistået med at udvikle. Det handler om at være talerør for de unge, samarbejde tæt med skolerne og sikre en meningsfuld og lærerig fritid, hvor de unge har stor indflydelse. Ungdomsskolen […]

Nye rum, ny start på Nyelandsvej

August 15th, 2013  |  by  |  published in procesledelse, skoleudvikling

Nye rum, ny start på Nyelandsvej

Skolen på Nyelandsvej vokser. I 2015 fordeler skolen sig over to adresser på Frederiksberg. Det rummer en masse muligheder og udfordringer, som kræver omtanke. Skolen har derfor taget fat på visionsprocessen Nye rum, ny start. Det skal i løbet af 2013 lede frem til en klar, fælles fortælling om, hvad skolen står for, og hvor […]

UCN Nyt Campus Mylius Erichsensvej

June 22nd, 2013  |  by  |  published in procesledelse, skolebyggeri

UCN Nyt Campus Mylius Erichsensvej

University College Nordjylland (UCN) samler sine pædagogiske uddannelser og funktioner under samme tag: Lærer- og pædagoguddannelsen, Center for Undervisningsmidler (CFU) og efteruddannelsesvirksomheden Act2Learn flytter sammen på Mylius Erichsensvej, hvor de nuværende rammer på ca. 16.000 kvm for læreruddannelse og CFU bygges om og suppleres med et nybyggeri på omkring 6.000 kvm. Et projekt til omkring […]

Mørkhøj Skole – udskoling på kanten

October 24th, 2012  |  by  |  published in nyheder, procesledelse, skole forfra, skoleudvikling

Mørkhøj Skole – udskoling på kanten

Mørkhøj Skole har sat deres udskoling under lup. Målet er at forandre til fremtiden, så udskolingen fremstår som et meningsfuldt, højrelevant og engagerende skoletilbud til de ældste elever. Autens bistår Nicolai Seest, Hands-on-Business, i facilitering af processen i samarbejde med skolens lærere og ledelse. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde under skoleudvikling, udskoling og eksempelvis projekt future […]

Inspirerende læringsmiljøer i Odder

September 25th, 2012  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg, procesledelse, skoleudvikling, workshops

Inspirerende læringsmiljøer i Odder

Autens er hyret til at støtte udviklingen af en helhedsplan for arbejdet med læringsmiljøerne på Rathlouskolen, en privatskole i Odder. Det sker gennem tre miniseminarer, hvor skolens lærere og pædagoger gennem inspirationsoplæg og workshops får styrket indsigt i fremtidens skole og kompetencer til, hvordan man kan arbejde med de fysiske miljøer som en læringsteknologi. Inspirationsoplæg, […]

150 elever sætter ord på multihal!

April 9th, 2012  |  by  |  published in nyheder, procesledelse, workshops

150 elever sætter ord på multihal!

150 elever fra fire skoler i Helsingør var fulde af drive og ideer, da Autens holdt workshop om kommende klub og ny multihal. Eleverne lagde stor vægt på udendørs fysiske udfordringer, som både kræver motorisk snilde og ikke mindst udfordrer balance og koordinering – og samtidig kilder i maven. Indelivet må gerne præges af musik, […]

Visionsproces for skoleledere i Gentofte Kommune

June 21st, 2010  |  by  |  published in procesledelse, workshops

Visionsproces for skoleledere i Gentofte Kommune

Januar 2010 Lene: Min opgave var – i seminarform på få timer – at lave en proces med og for skoleledernes kommende proces for at udvikle en ny vision for skole og fritid frem mod 2020. Skolelederne i Gentofte er garvede procesdeltagere og udviklingsaktører, så det er altid en stor udfordring – og stor fornøjelse! […]

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.