skolebyggeri

Pædagogisk tilstandsvurdering af skoler

October 25th, 2012  |  by  |  published in nyheder, skolebyggeri

Pædagogisk tilstandsvurdering af skoler

Kommuners ejendomsafdelinger lægger typisk et stort arbejde i at have et godt overblik over kommende vedligeholdelse og bygningsmæssige investeringer. Det skaber en god bund for den økonomiske planlægning årene ud i fremtiden. Men er en skole “investeringsfri”, hvis den blot er godt vedligeholdt? Svaret er selvfølgelig nej. De pædagogiske rammer kan i lige så høj […]

Autens med i opløbet om Rugkobbelskolen i Aabenraa

November 27th, 2011  |  by  |  published in nyheder, skolebyggeri

Rugkobbelskolen i Aabenraa skal udbygges som følge af sammenlægning af to skoledistrikter. Autens er i samarbejde med Kuben Management, Hans Henrik Knoop m.fl. inviteret til at give tilbud på bygherrerådgivningen. Vi arbejder på højtryk! Autens deltager generelt i mange teams med arkitekter og ingeniører, hvor vi byder på rådgivning om skolebyggerier. Læs i øvrigt flere […]

Autens vinder skolebyggeri i Helsingør

November 27th, 2011  |  by  |  published in nyheder, skolebyggeri

Der er gang i skolebyggerierne rundt om i landet. Autens har netop vundet bygherrerådgivningen på et skolebyggeri i Helsingør i samarbejde med Kuben Management, Hans Henrik Knoop m.fl. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer, skolebyggeri og generel skoleudvikling.

Inspiration til ombygning på Vig skole

November 10th, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg, skolebyggeri

Inspiration til ombygning på Vig skole

I løbet af efteråret 2010 har Lene holdt en inspirationsaften med lærerværelse og ledelse på Vig skole for at give nye vinkler og ideer ind i planlægningen af en forestående ombygning af skolen. Aftenen bestod i dels et oplæg med inspiration til helt anderledes skolemodeller og skolebyggerier, dels et par workshops hvor lærere og ledelse […]

SKUB – pædagogikken som byggeriets ledestjerne

June 22nd, 2010  |  by  |  published in oplæg, skolebyggeri

SKUB – pædagogikken som byggeriets ledestjerne

På Godt Skolebyggeris konference Fremtidens Skolebyggeri i januar 2009, holdt Lene oplæg i samarbejde med Charlotte Wøhlk, Gentofte Kommune. Med udgangspunkt i 12 store skolebyggerier fra SKUB-projektet blev der sat spot på, hvordan pædagogikken bliver synlig i de fysiske rammer, hvilken betydning organiseringen af skolen har for de pædagogiske visioner – og hvordan bygninger og […]

Hellerup Skole: Byggeopfølgning + mere indretning

June 21st, 2010  |  by  |  published in skolebyggeri

Hellerup Skole: Byggeopfølgning + mere indretning

Kunde: Gentofte Kommune, SKUB-projektet Projektpartnere: Hellerup Skole, medarbejdere og skoleleder Svend E. Pedersen Tid: 2003 Opgave: Hellerup Skole er et markant og innovativt bud på en skole til det 21. århundredes børn og unge mennesker. Skolen er – som den eneste af skolerne i SKUB-projektet – bygget helt uden klasserum. Eleverne er organiseret i hjemområder med […]

SKUB: Skoleudvikling og skoleudbygning i Gentofte

June 21st, 2010  |  by  |  published in skolebyggeri, skoleudvikling

SKUB: Skoleudvikling og skoleudbygning i Gentofte

Kunde: Gentofte Kommune Projektpartnere: Bakkegårdsskolen, Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Munkegårdsskolen, Hellerup Skole, Skovshoved Skole. Tid: 2002-2010 (projektet sluttede september 2009 – og vi udførte opfølgende aktiviteter frem til foråret 2010) Opgave: SKUB er Gentofte Kommunes omfattende skoleudviklings- og udbygningsprojekt, der løb fra 1998-2009 og involverede pædagogisk baserede, fremtidsorienterede ombygninger af samtlige skoler – samt udvikling og […]

Bakkegårdsskolen: Skoleudvikling og ombygning

June 14th, 2010  |  by  |  published in skolebyggeri, skoleudvikling

Bakkegårdsskolen: Skoleudvikling og ombygning

Kunde: Gentofte Kommune, SKUB-projektet Projektpartnere: Grontmij|Carl Bro, Bakkegårdsskolen. Tid: 2006-2009 Opgave: Bakkegårdsskolen er omdisponeret og ombygget markant for 100+ mio. kr. Ombygningen er baseret på skolens pædagogiske visioner. Lene Jensby Lange, Autens, udgjorde i samarbejde med Peter Boris Damsgaard, Grontmij | Carl Bro, projektledelsesteamet i færdiggørelses- og ibrugtagningsfasen. Lene med særligt fokus på brugerinddragelse, projektledelse/opfølgning, kommunikation […]

Ordrup Skole: Skoleudvikling og ombygning

June 14th, 2010  |  by  |  published in skolebyggeri, skoleudvikling

Ordrup Skole: Skoleudvikling og ombygning

Kunde: Gentofte Kommune, SKUB-projektet Projektpartnere: Grontmij|Carl Bro, Ordrup Skole + byggeteamet. Tid: 2006-2009 Opgave: Ordrup Skole er omdisponeret, istandsat og ombygget markant for 100+ mio. kr. Ombygningen er baseret på skolens pædagogiske visioner. Lene Jensby Lange, Autens, samt John Christensen, Grontmij | Carl Bro, udgjorde projektledelsesteamet i færdiggørelses- og ibrugtagningsfasen. Lene med særligt fokus på brugerinddragelse, […]

Skovshoved Skole: Skoleudvikling og ombygning

June 14th, 2010  |  by  |  published in skolebyggeri, skoleudvikling

Skovshoved Skole: Skoleudvikling og ombygning

Kunde: Gentofte Kommune, SKUB-projektet Projektpartnere: Grontmij|Carl Bro, Skovshoved Skole + arkitekt- og byggeteamet. Tid: 2006-2009 Opgave: Skovshoved Skole er omdisponeret, istandsat og ombygget markant for 100+ mio. kr. Ombygningen er baseret på skolens pædagogiske visioner. Lene Jensby Lange, Autens, samt Peter Boris Damsgaard, Grontmij | Carl Bro, udgjorde projektledelsesteamet i størstedelen af skolens udviklings-, ombygnings- […]

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.