skoleudvikling

Future College – brugerdrevet innovation i udskoling

January 5th, 2013  |  by  |  published in nyheder, skole forfra, skoleudvikling

Future College - brugerdrevet innovation i udskoling

05.01.2011 Næste uge er en stor milepæl i vores udskolingsprojekt Future College: 200 unge mennesker fra tre skoler i Gentofte har valgt kurser på kryds og tværs af skolerne. De skal sætte sig læringsmål, deltage i vejledning, fordybe sig, bruge facebook og meget mere – og ikke mindst veksle ind og ud af forskellige lærende […]

FUEL – nytænkning af udskoling i Rødovre

October 25th, 2012  |  by  |  published in nyheder, oplæg, skole forfra, skoleudvikling

FUEL – nytænkning af udskoling i Rødovre

Rødovre Kommune sætter kraft bag nytænkning af udskolingen på alle kommunens skoler. Kommunens pædagogiske udviklingsenhed PUC har teamet op med Lene Jensby Lange, Autens, til at holde inspirationsoplæg på samtlige skoler hen over efteråret 2012 som led i udviklingsprocessen. Lene taler om skolen fra industrisamfundet til videnssamfundet, om New Millenium Learners, om ændrede vilkår og […]

Mørkhøj Skole – udskoling på kanten

October 24th, 2012  |  by  |  published in nyheder, procesledelse, skole forfra, skoleudvikling

Mørkhøj Skole – udskoling på kanten

Mørkhøj Skole har sat deres udskoling under lup. Målet er at forandre til fremtiden, så udskolingen fremstår som et meningsfuldt, højrelevant og engagerende skoletilbud til de ældste elever. Autens bistår Nicolai Seest, Hands-on-Business, i facilitering af processen i samarbejde med skolens lærere og ledelse. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde under skoleudvikling, udskoling og eksempelvis projekt future […]

Inspirerende læringsmiljøer i Odder

September 25th, 2012  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg, procesledelse, skoleudvikling, workshops

Inspirerende læringsmiljøer i Odder

Autens er hyret til at støtte udviklingen af en helhedsplan for arbejdet med læringsmiljøerne på Rathlouskolen, en privatskole i Odder. Det sker gennem tre miniseminarer, hvor skolens lærere og pædagoger gennem inspirationsoplæg og workshops får styrket indsigt i fremtidens skole og kompetencer til, hvordan man kan arbejde med de fysiske miljøer som en læringsteknologi. Inspirationsoplæg, […]

Englændere på inspirationstur til Hellerup Skole

April 9th, 2012  |  by  |  published in nyheder, skoleudvikling

Englændere på inspirationstur til Hellerup Skole

I uge 12 havde vi besøg af 8 lærere og skoleledere fra tre forskellige skoler i Londonområdet Redbridge. Hellerup Skole slog atter dørene op for de engelske kolleger, som dermed oplevede en helt ny måde at tænke skole på, og en skole, hvor samspil mellem rum og læring er tænkt ind fra starten. Besøget er […]

Autens hyret til privatskolelederes årlige konference

February 15th, 2012  |  by  |  published in nyheder, oplæg, skoleudvikling, workshops

Autens hyret til privatskolelederes årlige konference

Danmarks Privatskoleforening har hyret Autens til at stå for fredagen på den årlige lederkonference 2012. Under overskriften Skolen ind i fremtiden udforsker vi gennem fire parallelle oplæg og workshops skoletænkning, innovation og læringsmiljøer i fremtidens skoler i samarbejde med landets privatskoleledere. En rigtig spændende dag med god mulighed for at krydse klinger i skoledebatten! Læs […]

Human Scale Education – Første runde af lærerudveksling i uge 10

March 16th, 2011  |  by  |  published in skoleudvikling

Human Scale Education - Første runde af lærerudveksling i uge 10

I uge 10 kom 3 hold lærere på besøg fra England gennem autens’s samarbejde med Human Scale Education, en forening der arbejder for at fremme kvaliteten i relationer og læring i undervisningen i England. De 9 lærere var på besøg på 3 skoler og en børnehave i Roskilde og fik nogle uvurderlige erfaringer med sig […]

Rethinking Learning Forum – deltagelse i engelsk Tænketank

March 16th, 2011  |  by  |  published in nyheder, skoleudvikling

Rethinking Learning Forum – deltagelse i engelsk Tænketank

10.03.2011 Tirsdag den 8 Marts var Lene inviteret til England for at deltage i en nystartet tænketank: Rethinking Learning Forum. Tænketanken vil sætte fokus på de nødvendige indsatser i udviklingen af skoletænkning og politik i England. Blandt initiativtagerne bag er Frank Locker, en dygtig, velestimeret amerikansk kollega med hænderne dybt begravet i fremtidens skoleudvikling mange […]

Se Universefondens videoer fra arbejdet med Fremtidens Læringsfaciliteter

September 20th, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, nyheder, skoleudvikling

20.09.2010 Universefonden, der er tilknyttet Danfoss Universe, driver et større projekt om nytænkning af den danske folkeskole. Se videoer fra Universefondens projekt om Fremtidens Læringsfaciliteter, hvor Lene medvirker i ekspertpanelet. Læs mere om Lenes medvirken i projektet og se fondens hjemmeside. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og generel skoleudvikling.

Human Scale Education: Lærerudveksling og internationale partnerskaber

September 16th, 2010  |  by  |  published in nyheder, skoleudvikling

Human Scale Education: Lærerudveksling og internationale partnerskaber

Autens har gennem en årrække samarbejdet med den UK-baserede organisation Human Scale Education og siden den karismatiske engelske skolemand Mike Davies om at skabe partnerskaber mellem primært danske og engelske skoler. Partnerskaberne har fokus på inspireret og reflekteret praksisudvikling, som opstår og faciliteteres i mødet med lærerteams fra et andet land. For skolerne er der […]

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.