workshops

Fredericia Kommune bygger skoler om

September 16th, 2010  |  by  |  published in nyheder, oplæg, workshops

Fredericia Kommune bygger skoler om

14.09.2010 Fredericia Kommune er ved at udarbejde en helhedsplan for renovering af tre skoler over de kommende år. Lene bidrager i september-oktober 2010 i planlægningen og gennemførelsen af et seminar for skolebestyrelser på tværs af skolerne, som skal sætte fokus på de pædagogiske behov, byggeriet skal løfte. Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer, skolebyggeri og […]

Engelsborgskolen: Rum for læring – oplæg og spil

September 16th, 2010  |  by  |  published in læringsmiljøer, oplæg, workshops

Engelsborgskolen: Rum for læring – oplæg og spil

Inspirationsoplæg om læringsmiljøer med et dyk ned i værktøjskassen – og workshop med spil om læringsmiljøer. I august 2010 var Lene inviteret til Engelsborgskolen for at holde inspirationsoplæg for hele lærerkredsen om, hvordan man kan arbejde med det fysiske læringsmiljø. Skolen har senere på året en temauge for alle klasserne med fokus på læringsmiljøet, og […]

Specialist Schools & Academies Trust: Studietur 2010

June 22nd, 2010  |  by  |  published in workshops

Specialist Schools & Academies Trust: Studietur 2010

En lille flok skoleledelser fra England besøgte os: Det var en studietur på fem Gentofte-skoler, hvor sammenhængen mellem pædagogik og fysiske rammer er klar og uundværlig. Særlig med fokus på differentierede læringsmiljøer, udviklingsprocessen og ikke mindst hvilke grundlæggende værdier vi kommunikerer gennem vores fysiske rammer om skole, mennesker og læring. Tilbagemeldingerne og reaktionerne var overvældende. […]

Visionsproces for skoleledere i Gentofte Kommune

June 21st, 2010  |  by  |  published in procesledelse, workshops

Visionsproces for skoleledere i Gentofte Kommune

Januar 2010 Lene: Min opgave var – i seminarform på få timer – at lave en proces med og for skoleledernes kommende proces for at udvikle en ny vision for skole og fritid frem mod 2020. Skolelederne i Gentofte er garvede procesdeltagere og udviklingsaktører, så det er altid en stor udfordring – og stor fornøjelse! […]

Børnehuset Skovmosen: Pædagogisk udviklingsplan

June 21st, 2010  |  by  |  published in procesledelse, workshops

Børnehuset Skovmosen: Pædagogisk udviklingsplan

Forår 2009 Lene: Jeg tilbød at hjælpe vores egen daginstitution med at tilrettelægge og facilitetere opstartsprocessen for pædagogiske læreplaner. Det var en aften for hele personalet og forældrebestyrelsen – med fuld turbo på brainstorming, silent democracy processer og super engagement. Leder Malene Borup: “Endnu engang tusind tak for din fantastiske indsats. Jeg synes, det var […]

Nordre Skole, Svendborg, årsmøde: Fremtidens skole

June 21st, 2010  |  by  |  published in procesledelse, workshops

Nordre Skole, Svendborg, årsmøde: Fremtidens skole

Forår 2009 Lene: Svend E. Pedersen havde anbefalet mig til Nordre Skole, der stod foran årsmødet med deres forældre – og gerne ville drøfte visioner for evt kommende ombygning af skolen. Det var en super engageret aften – fantastiske folk! Jeg holdt oplæg om læring, skoler og fremtidens samfund – og kørte efterfølgende en proces, […]

Station Next: Strategi- og visionsproces for ledelsen

June 21st, 2010  |  by  |  published in procesledelse, workshops

Station Next: Strategi- og visionsproces for ledelsen

Juni 2009 Lene: 2 dages seminar i sommerhus med en flok crazy, skønne mennesker, der driver Station Next i filmbyen i Avedøre. Temaet var fælles vision. Der var fuld knald på deltagerne – og det er første gang, jeg har haft tørresnore i spil i alternativ visuel fastholden af visionernes baggrunde og elementer. Læs flere […]

Visionsworkshop for skoleledere i Leicestershire

June 21st, 2010  |  by  |  published in workshops

Visionsworkshop for skoleledere i Leicestershire

September 2009 Lene: Forvaltningsledere, skoleledere og andre interessenter var samlet til en 2-dages alsidig workshop, som John Christensen og jeg kørte i Grontmij | Carl Bro-regi. På dagsordenen var Vision for Læring i Loughborough forud for områdets ansøgning til Building Schools for the Future-programmet, hvor de håber at komme i betragtning til markante investeringer i skolebyggerier. Aftalen var […]

Rudersdal: Opstartsproces for områdeledelse

June 21st, 2010  |  by  |  published in procesledelse, workshops

Rudersdal: Opstartsproces for områdeledelse

Forår 2008 Lene: Rudersdal havde netop indført områdeledelse – og den ny leder i et af områderne skulle have første tværgående samling af personalet. Formålet med aftenen var at få lavet en rigtig god start på hele processen med at skabe en fælles organisation og få øje på de muligheder, der ligger i det. Det […]

EU Ekspertworkshop: Fremtidens erhvervsuddannelser

June 21st, 2010  |  by  |  published in workshops

EU Ekspertworkshop: Fremtidens erhvervsuddannelser

November 2009 Lene: Efter mit oplæg på EU-konferencen i juli blev jeg inviteret til en 2-dages workshop for “Competencebased Curriculum in Vocational Education and Training”. Der var samlet 20-25 eksperter fra forskellige europæiske lande, Unesco, OECD og Harvard – og den ekspertise, der i denne sammenhæng var efterspurgt fra mig, var fremtidsrettede læringsmiljøer. Det var en spændende […]

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.