Læringsrum, der styrker læring i Skive

September 21st, 2014  |  Tilbage til autens projects, læringsmiljøer

Erhvervsakademi Dania i Skive havde inviteret Autens til at inspirere og facilitere en heldagsworkshop i august 2014 om “læringsmiljøer der styrker læring”. Med afsæt i de forskellige elevprofiler, skolen har, blev der debatteret samspil mellem læring og de fysiske rammer – og ikke mindst udviklet ideer og prototyper på livet løs hos skolens lærere.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.