Ud med bænk til bagdelen! Opgør med skolens indretning

February 2nd, 2013  |  Tilbage til læringsmiljøer

Når vi gør op med “bag-til-bænk-undervisningen”, må vi også gøre op med bænk til bagen! Så kort kan det siges…

Autens udvikler inspirerende læringsrum, som i et mangfoldigt sprog inkluderer børn i fællesskaber, skaber plads til forskellighed og ikke mindst understøtter læring, innovation og entreprenørskab.

Skolereformen og den ny overenskomst lægger samtidig op til, at lærere i langt højere grad skal være på skolen i deres fulde arbejdstid. Det kræver ændrede og gode rammer for både at arbejde og samarbejde. Den plads skal i høj grad trylles frem af skolens nuværende rammer, samtidig med at vi også for eleverne skal skabe andre muligheder for at være og lære på skolen. Autens har stor erfaring i at omdefinere rumligheder på skoler og justere brug og indretning, så mange forskellige behov kan imødekommes, og skolen moderniseret til en ny tid gennem ændret indretning.

Se eksempler på vores arbejde nedenfor/her.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.