EU Ekspertworkshop: Fremtidens erhvervsuddannelser

June 21st, 2010  |  Tilbage til workshops

November 2009

Lene: Efter mit oplæg på EU-konferencen i juli blev jeg inviteret til en 2-dages workshop for “Competencebased Curriculum in Vocational Education and Training”.

Der var samlet 20-25 eksperter fra forskellige europæiske lande, Unesco, OECD og Harvard – og den ekspertise, der i denne sammenhæng var efterspurgt fra mig, var fremtidsrettede læringsmiljøer. Det var en spændende kreds af mennesker, hvor mange arbejdede med uddannelsesudvikling set fra internationale organisationer.

Der var bemærkelsesværdigt lidt fokus på betydningen af læringsmiljøer – og sammenhængen mellem pædagogik, organisering og fysiske rammer i erhvervsskolers kvalitet. Der bliver forhåbentligt lejlighed til at tage dette et skridt videre på et tidspunkt.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.