Keynote om læringsmiljøer i Gladsaxe

September 11th, 2016  |  Tilbage til læringsmiljøer

Lene Jensby Lange

Lene var inviteret som keynote speaker til Gladsaxe Kommunes kick-off for en massiv satsning for forandring af kommunens skoler i både indhold og de fysiske læringsmiljøer. Lene satte fokus på de fysiske miljøers betydning for vores adfærd og handlerum. Miljøerne rummer en tydelig fortælling, der guider de mennesker, der skal arbejde i rummene uanset, at den pædagogiske intention kan gå i en helt anden retning. Det er afgørende at få skabt sammenhæng mellem de pædagogiske målsætninger og de muligheder og grænser rum og indretning giver os i hverdagen. Lidt provokatorisk sagt er rigtig mange af landets klasserum hovedsageligt indrettet til det, som måske blot skal foregå 20% af tiden, mens vi spænder ben for en varieret, personaliseret, bevægelsesorienteret og mere kreativ pædagogik, hvor rummene kan være en schweizerkniv for læring i hænderne på voksne og børn.

2016-09-07-11-22-46

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.