Future College – brugerdrevet innovation i udskoling

January 5th, 2013  |  Tilbage til nyheder, skole forfra, skoleudvikling

05.01.2011

Næste uge er en stor milepæl i vores udskolingsprojekt Future College: 200 unge mennesker fra tre skoler i Gentofte har valgt kurser på kryds og tværs af skolerne. De skal sætte sig læringsmål, deltage i vejledning, fordybe sig, bruge facebook og meget mere – og ikke mindst veksle ind og ud af forskellige lærende fællesskaber. Vi følger dem tæt! Læs mere om Future College.
Stem gerne på os her (stjernerne):
http://www.velfaerdensinnovatoerer.dk/viden-og-vaekst/318-skolen-i-skyen-en-ny-made-at-ga-i-skole-pa.html

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skoleudvikling og udskoling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.