Glostrup Skole

October 7th, 2013  |  Tilbage til autens projects, læringsmiljøer, oplæg, workshops

glostrup skole inkluderende læringsmiljøerAutens har i efteråret 2014 kørt tre kursusforløb for lærere og pædagoger på Glostrup Skole, der er paraplyskolen, som alle kommunens folkeskoler er en del af. Vi var igen ude med vores dukkehus – klasserum og møbler i miniature, hvor man med det samme kan teste forskellige ideer i teamet.

Det blev til inspirerende samtaler, kreative workshops, nye tanker og ikke mindst opdagelsen af, at man slet ikke har så små rum og dårlige muligheder, som mange gik og troede. Der er faktisk helt utrolig meget, man kan gøre, når først man har inspirationen til det.

 

Links til nogle af workshoppens værktøjer:

Modeller – mangfoldige mulighedsrum

Pixikort inspiration til læringsmiljøet

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.