Helsingør Skole: Nye rammer til fremtiden

October 25th, 2012  |  Tilbage til nyheder, skolebyggeri

Om- og udbygningen af Helsingør Skole i bymidten af Helsingør er et væsentligt skridt videre. Projektkonkurrencen for totalrådgivning er i den fase, at alle forslag nu er afleveret og skal vurderes af den udpegede dommerkomité. Autens er en del af bygherrerådgiverteamet under ledelse af KUBEN Management og varetager den pædagogiske rådgivning, brugerinddragelse og kommunikation i dette forløb.

Helsingør Skole afd. Marienlyst bygges om for knap 300 mill. kr. Heri indgår en helt ny multihal samt integration af både SFO, junior- og ungdomsklub samt – som en nyskabelse i Danmark – Helsingør Musikskole, der skal dele rammer med folkeskolen.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggeri.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.