Human Scale Education: Lærerudveksling og internationale partnerskaber

September 16th, 2010  |  Tilbage til nyheder, skoleudvikling

Autens har gennem en årrække samarbejdet med den UK-baserede organisation Human Scale Education og siden den karismatiske engelske skolemand Mike Davies om at skabe partnerskaber mellem primært danske og engelske skoler. Partnerskaberne har fokus på inspireret og reflekteret praksisudvikling, som opstår og faciliteteres i mødet med lærerteams fra et andet land. For skolerne er der mulighed for at bygge langsigtede partnerskaber op, hvor skolerne lærer fra hinanden, udveksler og udvikler. Hvis jeres skole eller kommune er interesseret i at komme med i et af vore partnerskabsprogrammer, så tag fat i os! Der er stor interesse fra engelsk side – og en væsentlig sidegevinst ved programmet er, at det giver danske lærere og pædagoger rigtig god grund til at ranke ryggen og være stolt af deres praksis. De stærke sider får tydeligt spotlight, næres og gror.

Det internationale perspektiv er generelt en vigtig del af Autens’s arbejde – og givtig i udviklingsarbejdet for danske skoler.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.