Inspiration til ombygning på Vig skole

November 10th, 2010  |  Tilbage til læringsmiljøer, oplæg, skolebyggeri

I løbet af efteråret 2010 har Lene holdt en inspirationsaften med lærerværelse og ledelse på Vig skole for at give nye vinkler og ideer ind i planlægningen af en forestående ombygning af skolen. Aftenen bestod i dels et oplæg med inspiration til helt anderledes skolemodeller og skolebyggerier, dels et par workshops hvor lærere og ledelse fik lov til at prøve kræfter med egne indspark og ideer.

Herefter har Lene ydet rådgivning i forbindelse med den kommende ombygning i forhold til udviklingen af det pædagogiske visionsgrundlag. Dette særligt for i samarbejde med skolen at få etableret det fundament, som arkitekterne kan arbejde videre ud fra, når de i 2012 slår de nye streger for ombygningen af skolen. Der er også blevet set på den nuværende bygningsmasse i samspil med de formulerede pædagogiske visioner, og hvordan nye anvendelser eller tilgange kan berige brugen af skolen.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggerilæringsmiljøer og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg, Autens har holdt.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.