Hvem arbejder vi for?

Vores kunder og samarbejdspartnere er typisk (se også kundeliste nederst):

  • kommuner
  • skoler, ungdomsuddannelser og uddannelsesinstitutioner
  • daginstitutioner, fritidsordninger og fritidscentre
  • arkitekter, ingeniører og bygherrerådgivere på teams i skole-, uddannelses- og børnebyggerier

Vi er stærke på visioner, innovation og strategi, inddragelsesprocesser med brugere samt organisatoriske og fysiske rammer for børn og unges læring og udvikling. Vi arbejder helst sammen med kunder, der også har mod på at slippe fortiden og rejse ind i nyt land.

Læs eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggerilæringsmiljøer og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på inspirationsoplæg og brugerworkshops.

Hvad siger de om os?

“Jeg var dybt forbløffet over, hvor meget vores medarbejdere flyttede sig – endda på den korte tid. Det havde jeg godt nok ikke regnet med.” Skoleleder – efter inspirationsoplæg og Dukkehus Design Lab workshop om fremtidens  læringsmiljøer.

“Det var igen inspirerende at høre og se, hvad du havde at komme med.
Jeg  syntes, det er dybt interessant, hvad I laver. Samtidig ønsker jeg at bede om en kopi af dine slides, da jeg helt glemte at tage noter, men i stedet lyttede og drømte om ‘En verden uden for’… De danske skolebørn fortjener noget mere Autens:-) Hilsen en lærer og fan af Autens”  Skolelærer efter inspirationsoplæg for hele personalegruppen.

“Lene Jensby Lange er en velformuleret, vidende og nærværende oplægsholder. Man er ikke et sekund i tvivl om, at hendes faglighed og professionalisme er helt i top.” Nicolai Kløcker, lærer, Islev Skole – oplæg om fremtidens udskoling, som Lene var hyret til på hver af Rødovre Kommunes skoler

“Jeg vil gerne med denne mail gentage hilsenen og tak fra kollegerne på CFU og samtidig uddybe den positive oplevelse af jeres indsats i processen. Jeres tilgang til samarbejdet og den lydhørhed, vi mødte i forhold til brugergrupperne, blev oplevet særdeles tillidsvækkende og gav lyst til at bidrage til processen med såvel konkrete data som idéer og visioner. Det er vores oplevelse, at jeres måde at tackle opgaven på i høj grad  har bidraget til den samlende og professionelle præsentation, der nu er et uvurderligt værktøj for det videre arbejde.” Se case. Johnny Andersen, Centerchef, Center for Undervisningsmidler, University College Nordjylland (UCN) – om vores tilrettelæggelse og facilitering af brugerinvolvering og brugerinput til programmering af det kommende Campus på Mylius Erichsensvej.

Lene Jensby Lange

“Det var et klart hit – både fagligt og energi ud over scenekanten at have dig med i dag! Der var mange, der fik mod på tanden og ville hjem og igang med det, de selv kunne gøre. Du viste dem, at det er muligt. Tak for dig!”

Kirsten Haase, leder, Læring & Kommunikation, Skoleafdelingen, Gladsaxe Kommune – om Lenes keynote tale om læringsmiljøer for 250 skolefolk i Gladsaxe Kommune ved opstarten på ambitiøst kommunalt skoleudviklingsprojekt.

 

2016-06-01 15.45.06“Autens har haft til opgave at udarbejde en række forslag til ny disponering og indretning af Byens Skoles lokaler. Der har været et særligt fokus på mellemtrinet, hvor en proces i givet fald skal starte.

Processen startede med et par koordinerende møder, hvorpå Autens kom ud og var på skolen for at se, hvordan den bliver brugt. I forbindelse hermed var der møder med mellemtrinets medarbejdere. Efterfølgende fik vi tilsendt et meget grundigt og detaljeret udformet materiale, som var meget anvendeligt i den fortsatte proces med både medarbejdere og bestyrelse.

Det største hit var dog Dukkehus Design Lab, hvor medarbejderne i en konkret model i fællesskab skulle udforme det mellemtrin de kunne tænke sig. Hvorfor det var produktivt, kan jeg ikke svare på, men der kom to bud, som alle kunne se kvaliteten i, og som i øvrigt gik på tværs af en række forbehold, som var udtalt forinden. Processen blev filmet og fotograferet, og vi har fået tilsendt endnu et meget anvendeligt materiale.

Lene, Mads og Thorbjørn er alle meget imødekommende og dialogorienterede. Det skaber en rigtig god kontakt til de medarbejdere, der er involverede, fordi de oplever, at deres inputs og udsagn bliver taget alvorligt. Vi er således kommet langt længere i vores proces, end vi havde troet.

Samarbejdet med Autens er i øvrigt meget troværdigt og tillidsvækkende i forhold til aftaler om pris og deadlines.” Morten May, skoleleder, Byens Skole

“Det var en rigtig god og inspirerende formiddag. Det satte gang i tankerne, og der var rigtig meget positiv energi. Jeg fik en del tilbagemeldinger på jeres oplæg. I fik rigtig meget ros. Som flere bemærkede, var det tydeligt, at du var fagligt velfunderet og meget engageret.” Kirsten Roed Lauridsen, viceleder, Rathlouskolen

“Lene organised two learning visits for my teachers to Copenhagen and to Helsinki. Everyone who took part agreed that these trips were superbly organised and that Lene brokered one of the very best learning experiences of their lives.” Andy Raymer, tidligere skoleleder på Matthew Moss High School, UK, og nu en del af den internationale bestyrelse på VEGA schools, India.

“Det var en god dag som flyttede os som organisation men bestemt også den enkelte” Jes Wedell Lorenzen, skoleleder, Rathlouskolen

“Autens har en stor erfaring med brugerprocesser, og det er tydeligt kommet til udtryk i hele forløbet.  Autens har anvendt forskellige tilgange og metoder i forløbet (…). I hele processen har der været fokus på, at alle brugernes behov og ønsker er kommet frem sådan, at de fremtidige brugere føler, at de er blevet hørt i processen. At dette er lykkedes skyldes ikke mindst, at Autens besidder nogle meget fine kompetencer indenfor kommunikation, organisation og samarbejde.

Autens har løst deres opgave på en meget tilfredsstillende måde, selv om opgaven ikke har været let, da der har været tale om etablering af en ny Campus, hvor de mange forskellige brugere ikke på forhånd har arbejdet sammen, samt at tidsplanen har været meget stram. UCN har været meget tilfredse med samarbejdet og det resultat, som Autens har leveret, og UCN kan derfor uden forbehold anbefale Autens til at indgå i lignende opgaver.” Se case. Peder Normann Pedersen, Bygningschef, UCN – om vores tilrettelæggelse og facilitering af brugerinvolvering mhp afdækning af funktions- og lokalebehov til programmering af det kommende 23.000 kvm store Campus på Mylius Erichsensvej.

“Lene Lange is a skilled consultant and project manager with a very motivating attitude. She is probably one of few who know most about rebuilding schools an re-educate people in Denmark. She has a broad palette of tools, techniques and competencies to facilitate and handle change projects, at all levels – and she is an effective coach on a personal as on a professionel level. I know that Lene Lange can “move” organizations and individuals and she does this on a highly professionel level!” John-Erik Bang, tidl. skoleleder, Ordrup Skole. Se case

“Vi fik (med midler til ombygning, red) en enestående mulighed for at retænke skolen på den lange bane med udgangspunkt i klare pædagogiske visioner for skolens virksomhed i skole- og fritid. (…) Dette arbejde foregik bl.a. sammen med Lene Jensby, som tog os på en guided tur gennem fremtidens forventninger til skolelevernes færdigheder og kompetencer. De mange muligheder for læring blev præsenteret på en yderst inspirerende måde. Ud af dette samarbejde fremkom et samlet pædagogisk oplæg, som beskriver, hvilke pædagogiske tanker, Vig Skoles fysiske rammer skulle afspejle.” Ulla Jensen, skoleleder, Vig Skole

“Vi præsenterede dit og Rosans (Bosch & Fjord, red) forslag til møbleringsplan for indskolingen på afdelingsmødet i aftes. Vi betonede (stærkt) nødvendigheden i at genbruge mange af de eksisterende møbler. Det til trods var begejstringen (det er ikke en overdrivelse) stor. Det er en plan, som alle parter kunne se store fordele i at gennemføre.” Se case Lars Baaring-Hansen, viceskoleleder, Skovshoved Skole – vedr indretning af integrerede rum for skole og fritid

“Lene formåede på en meget inciterende måde at skabe en rigtig god stemning og frigøre en masse kreativ energi hos de fremmødte. Lene tilrettelagde en meget kreativ proces, som bragte forstyrrelse og udfordrede deltagerne på forbilledlig vis. Lene medvirker med hele sin fremtræden til at skabe motivation og engagement, og med sin store faglige indsigt i processerne omkring skolebyggeri er hun en særdeles kompetent og meget inspirerende proceskonsulent, som vi på skolen havde stor glæde af. Jeg kan derfor meget stærkt anbefale Lene til tilrettelæggelse af kreative processer i forbindelse med udviklingsopgaver i organisationer.” Se case Astrid Birkbak, skoleleder, Nordre Skole i forbindelse med oplæg og visionsproces på årsmøde for forældre

“Jeg har i mine 17 år som skoleleder ikke hørt et mere vedkommende, klart og inspirerende oplæg end det du under tidspres leverede i aftes om visionsprocesser, sammenhængen mellem pædagogik og byggeri og problemstillingen med at være bundet af sin fortid og ikke at kunne skue fremtiden. Tak fra såvel min bestyrelse som fra mig selv. Vi håber at få lejlighed til at møde dig igen.” Se case Peter Gaard Sørensen, skoleleder, Samsøgades Skole efter oplæg i åben visionsproces for Århus midtby

“Thanks for being so inspiring” Yasmin Shariff, head of design, UACT Trust, Parkwood Academy, Sheffield

“The feedback is extremely positive. Along the lines of:
– I wish we had had an input like this at the start of the process
– I wish parents had also been invited
– Inspirational – especially when she talked personally about her own daughter’s experience.
Also there was no negative feedback although there were plenty of comments like “you couldn’t do it here” and “health and safety rules wouldn’t allow it here” etc.”
Chris Mallaband, head teacher, Parkwood Academy, Sheffield

“Wauv….. you really made me THINK!” Lærer, Parkwood Academy, Sheffield Se case

“Ud fra mit ønske en personaleweekend, hvor fokus på samarbejde var i højsæde, kan jeg kun sige at det var en fremragende weekend. Som pædagogisk leder slap jeg tøjlerne fuldstændig og lod Lene tage styringen. Mine forventninger og egen lyst til udvikling/udfordring blev indfriet, det samme gjorde sig gældende for resten af personalegruppen i Skovmosen. Vi skylder alle Lene en kæmpe stor tak for denne weekend. Vi har gennem hendes, helt ned i detaljen, perfekte planlægte weekend, fået et større og dybere kendskab til hinanden her i Skovmosen. Og har fået skabt en solid platform, hvorfra vi kan fortsætte vores arbejde med at skabe meningsfyldt kommunikation hver eneste dag i vores liv her i Skovmosen. Vi har alle et stærkt ønske om at vores samarbejde med Lene kan fortsætte.” Malene Borup, leder, Børnehuset Skovmosen

“Jeg føler også stor trang til at sige tak for et fantastisk oplæg. Det gav stof til eftertanke både som bestyrelsesmedlem – og som mor og pædagog. Det var en rigtig god oplevelse at arbejde sammen med personalegruppen og mærke alles arrangement og deres individuelle / spændende indgangvinkler til emnerne. Jeg glæder mig til at følge med i det videre forløb og tusind tak for at vi måtte deltage og være med til den pædagogiske sparring.” Marlene Schwalbe, forælder og bestyrelsesmedlem, Børnehuset Skovmosen efter oplæg og proces om pædagogisk udviklingsplan

“Endnu engang tusind tak for din fantastiske indsats. Jeg synes, det var en supergod start på projekt pædagogisk udviklingsplan. Jeg fornemmer klart, at personalet nød aftenen og er tændte. Og alle har fået sat nogle tanker i gang. Ud over at du kan og behersker en masse redskaber, indgyder du også tryghed og tillid med din person. Det plus din veltalenhed åbner mennesker op.” Se case Malene Borup, leder af Børnehuset Skovmosen

“What you had to say was not only engaging but also insightful and thought provoking and had clear resonance with the audience.” Richard Rule, Specialist Schools and Academies Trust

“It has been one of the most powerful CPD (continued professional development) I have experienced!” Se case Vera Jajechnyk, St. John’s Catholic School, London

“Vi har fået mange positive tilbagemeldinger. De studerende fik sat nogle billeder på alt det, de læser om i pædagogik og didaktik.” Se case Jimmi Michelsen, lektor, UC Læreruddannelsen på Fyn

“(…)Vi hadde en svært interessant studietur til København. Nørrebro park var av særdeles interesse, siden vi har paralelle utfordringer med utbygging av skoler i relativt tett bebygde områder. Den lille stunden med Lene var super. Vi skulle gjerne hatt henne med hjem 🙂 Utrolig dyktig og faglig orientert. Også koblet hun uviklingstanker til forskning. Meget bra.Vi ser at en lykkes med tenke nytt og annerledes i Danmark.(…)” Pia Skog, Trondheim Kommune

“Dear Lene, I can’t thank you enough for all the work you put into our trip to Helsinki and Copenhagen. All of us have had a great time because you organised the whole trip so well. Everyone has also enjoyed your company on the trip. Without you this whole adventure would not have been possible. You are simply the best.” Andy Raimer, skoleleder Matthew Moss High School om studiebesøg på i alt 10 skoler i Helsinki og København for 25 lærere.

Autens har arbejdet for og med…

Kommuner: Gentofte Kommune Skole – Børn & Fritid; Allerød Kommune; Gentofte Kommune – SKUB; Helsingør Kommune; Leicestershire County Council; Århus Kommune Børn & Unge; Frederikssund Kommune; Fredericia Kommune; Gladsaxe Kommune; Gribskov Kommune; Slagelse Kommune; Rudersdal Kommune; Rødovre Kommune; Furesø Kommune (via Grontmij); Silkeborg Kommune; Ballerup Kommune; Roskilde Kommune; Københavns Kommune; Haderslev Kommune; Høje-Taastrup Kommune; Sønderborg Kommune; Bedford Borough

Organisationer: Global Schools Allliance, Danmarks Privatskoleforening; CEDEFOP, EU (Center for Erhvervsuddannelser); EACT Academy Trust (UK); SSAT Academy Trust (UK); Human Scale Education (UK); Universefonden; Bedford Borough Learning Exchange (repræsenterer >100 skoler i Bedford); Helsinki University Innokas project

Rådgiverbranchen: Grontmij (tidligere Carl Bro); COWI; KUBEN Management; Friis & Molkte Arkitekter, Adept Architects,  Aarstiderne Arkitekter, Space Design (UK); C.F. Møller (Norge), Henning Larsen Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, Mike Davies (UK), Educational Arts Ltd – og en lang række arkitekt- og ingeniørfirmaer i forbindelse med tilbudsgivning på større byggerier.

Skoler: Skolen på Nyelandsvej, Carolineskolen, VEGA Schools (Delhi), Byens Skole, Klostermarkskolen, Hellerup Skole, Matthew Moss High School, Skovshoved Skole, Høsterkøb Skole, Hedehusene Skole, 10.klassecenteret i Gentofte, Gentofte Skole, Munkegårdsskolen, Ådalens Privatskole, Ordrup Skole, Rathlouskolen, Bakkegårdsskolen, Nordre Skole, Skovgaardsskolen, Skanderup Efterskole, Sct Knuds skole, Samsøgades Skole, Søgårdsskolen, Helsingør Skole: Helsingør Byskole og Skolen ved Kongevej, Rødding Skole, Nivå Centralskole, Sct. Jørgens Skole, Islev Skole, Engelsborgskolen, Mørkhøj Skole, Fløng Skole, Østervangskolen, Lindebjergskolen, Himmelev Skole, Tjørnegårdsskolen, Ny Hollænderskolen, Pedersborg Skole – og en lang række skoler i København og Bedford (UK) i forbindelse med dansk-engelske partnerskaber.

Øvrige uddannelsesinstitutioner: VIA University College, University College Nordjylland (UCN), Teknisk Skole Silkeborg, Metropol, SOSU Nord, Station Next, Roskilde Tekniske Skole, Loughborough College (UK), Aurehøj Gymnasium, Parkwood Academy (UK), Sosu C – learning lab, SOSU Fyn, UCR – Uddannelsescenter Roskilde
/Slagteriskolen, SOSU Silkeborg, University College Lillebælt, Helsingør Musikskole

Dagsinstitutioner, fritidsordninger, klubber mm: Børnehuset Skovmosen, Børnehuset Skrænten, Ordrup Fritidscenter, Klub Fiolen, LEVUK m.fl. samt SFO’er på en god række af ovennævnte skoler

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.