Inspirerende læringsmiljøer i Odder

September 25th, 2012  |  Tilbage til læringsmiljøer, oplæg, procesledelse, skoleudvikling, workshops

Autens er hyret til at støtte udviklingen af en helhedsplan for arbejdet med læringsmiljøerne på Rathlouskolen, en privatskole i Odder. Det sker gennem tre miniseminarer, hvor skolens lærere og pædagoger gennem inspirationsoplæg og workshops får styrket indsigt i fremtidens skole og kompetencer til, hvordan man kan arbejde med de fysiske miljøer som en læringsteknologi.

Inspirationsoplæg, der skubber til vanetænkningen, har givet masser af “håndtag” for lærere og pædagoger at tage fat i – i en reflekteret udvikling af deres læringsmiljøer, så de støtter klart op om læring og samarbejde. Primo 2013 kører på med Rapid Prototyping, så der udvikles ideer, indsamles erfaringer og reflekteres pædagogisk over, hvilken vej skolen vil videreudvikle sine læringsmiljøer. Et rigtig spændende ’empowerment-projekt’ at være en del af.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og skoleudvikling.

Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg, Autens har holdt.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.