Rum til læring

June 22nd, 2010  |  Tilbage til Hvad laver vi?

Autens udvikler innovative, inspirerende og inkluderende læringsmiljøer til skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi gør op med det traditionelle klasseværelse og skaber læringsmiljøer til de måder, hvorpå børn og unge lærer, motiveres og udvikler kompetencer til det 21. århundrede.

Se projekteksempler med fokus på læringsmiljøer her. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til Lene – 20705230 – for at få en snak om jeres læringsmiljøer!

Rum og indretning spiller en vigtig rolle overalt omkring os. Det er fortællinger om, hvad vi kan og ikke kan her, hvad der forventes af os, hvad vi indbydes til og hvilke værdier, vi lægger vægt på. Med afsæt i rummet som den tredje pædagog, hjerne- og læringsforskning, mange intelligenser, læringsstile m.v. har vi med skiftende designere arbejdet målrettet med at skabe ”hjerne-økologiske” læringsmiljøer – nydelsesfulde rum for læring, der motiverer, udvikler og inspirerer børn, unge og voksne. Rum og rumlige forløb, som i et mangfoldigt sprog inkluderer mennesker i fællesskaber, skaber plads til forskellighed, understøtter læring og udvikling på mange måder. En væsentlig platform for det pædagogiske arbejde.

innovative læringsmiljøer fremtidens klasserum innovative læringsmiljøer sosuIMG_3234 octapod spacepod apollo fremtidens klasserum sosu

skoleindretning til bevægelse sosu

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.