Levende Læringsrum

September 29th, 2014  |  Tilbage til læringsmiljøer, nyheder

innovative læringsmiljøer sosuAutens har udviklet et komplet koncept for klasserum – Levende Læringsrum. Det er udviklet til Sosu Nords nye byggeri i Aalborg, som blev indviet af HKH Kronprins Frederik og undervisningsminister Christine Antorini den 7. november 2014.

Levende Læringsrum understøtter varierede læringsformer fra tavleundervisning til gruppearbejde, rollespil, Cooperative Learning, bevægelse, fordybelse, mindfulness og kreative læreprocesser – læringsformer, som skolen lægger stor vægt på.

Rummene er designet med stor fleksibilitet for øje. Eleven har indflydelse på egen fysiske arbejdssituation og kan vælge mellem forskellige rammer for arbejde og læring. Rummene er i deres samspil tænkt som en schweizerkniv for læring – et didaktisk redskab, hvor lærere og elever løbende kan omforme rummene og læreprocessernes organisering til de konkrete læringsformål og arbejdsformer.

Skoleindretning kan spille en vigtig rolle i udvikling af ny praksis.

fremtidens klasserum innovative læringsmiljøer skoleindretning fremtidens klasserum innovative læringsmiljøer

 

 

fremtidens klasserum sosu skoleindretning til bevægelse sosu

 

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.