Mørkhøj Skole – udskoling på kanten

October 24th, 2012  |  Tilbage til nyheder, procesledelse, skole forfra, skoleudvikling

Mørkhøj Skole har sat deres udskoling under lup. Målet er at forandre til fremtiden, så udskolingen fremstår som et meningsfuldt, højrelevant og engagerende skoletilbud til de ældste elever. Autens bistår Nicolai Seest, Hands-on-Business, i facilitering af processen i samarbejde med skolens lærere og ledelse.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde under skoleudvikling, udskoling og eksempelvis projekt future college, der fortæller om forandringsprocesser i udskolingen.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.