Mantle of the Expert – international dialog om fremtidens skole

April 9th, 2012  |  Tilbage til nyheder, workshops

I samarbejde med Mike Davies og Redbridge Local Authority  inviterede Autens lærere og skoleledere fra tre engelske og tre danske skoler til seminar med Luke Abbot, Direktør i International Mantle of the Expert. Mantle of the Expert er kort fortalt en metode, som, med udgangspunkt i en fiktiv fortælling, inddrager alle elever i både udfoldelse og løsning af en given problemstilling.

Luke Abbot introducerede kort metoden og gav eksempler på, hvordan han med stor succes har brugt metoden i så forskellige læringsrum som engelske skoler og under åben himmel undervisning af nomadebørn i Palæstina. Hans erfaring er, at børn alle steder griber opgaven an med entusiasme, kreativitet og engagement. De er hver og én givende, nysgerrige og skabende i denne kontekst. Vi fik lov at prøve metoden på egen krop, og Luke faciliterede, at vi delte viden på kryds og tværs, og at vi fik diskuteret vigtige punkter i forhold til fremtidens skole og læring.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.