Nordre Skole, Svendborg, årsmøde: Fremtidens skole

June 21st, 2010  |  Tilbage til procesledelse, workshops

Forår 2009

Lene: Svend E. Pedersen havde anbefalet mig til Nordre Skole, der stod foran årsmødet med deres forældre – og gerne ville drøfte visioner for evt kommende ombygning af skolen.

Det var en super engageret aften – fantastiske folk! Jeg holdt oplæg om læring, skoler og fremtidens samfund – og kørte efterfølgende en proces, hvor de i grupper udviklede på forskellige temaer i deres fremadrettede proces.

Skoleleder Astrid Birkbak: Lene formåede på en meget inciterende måde at skabe en rigtig god stemning og frigøre en masse kreativ energi hos de fremmødte. Lene tilrettelagde en meget kreativ proces, som bragte forstyrrelse og udfordrede deltagerne på forbilledlig vis.

Lene medvirker med hele sin fremtræden til at skabe motivation og engagement, og med sin store faglige indsigt i processerne omkring skolebyggeri er hun en særdeles kompetent og meget inspirerende proceskonsulent, som vi på skolen havde stor glæde af.

Tak, Astrid. Av… man bliver helt rød i kinderne… 😉

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.