Færøerne: Ny skole i Tórshavn

June 28th, 2015  |  Tilbage til skolebyggeri

Tórshavn Kommune barsler med en ny skole, der samler to nuværende skoler og en række fritidsskoler. Byggeprogrammet skal ligge klar til oktober 2015.

Autens var inviteret til at holde inspirationsoplæg og lave workshops med lærere og pædagoger fra henholdsvis skolernes mindste klasser og fritidsskolerne i juni 2015. Målet var at sætte integreret indskoling på dagsordenen og drøfte de muligheder og udfordringer, der ligger i det.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.