Om Autens

Uddannelse er en af de helt centrale elementer i at skabe gode liv og understøtte en velfungerende verden for mennesker, natur og klode. Med et farvel til tidligere tiders industrisamfund sætter vi ben i en internationalt forbundet verden af kompleksitet, deltagelse, nye videnbegreber, innovative teknologier og hastige forandringer. Vores viden om neurologi og læring såvel som indsigt i de udfordringer, potentialer og kompetencebehov, der tegner sig i fremtidens samfund, forpligter til at gentænke rammerne om menneskers udvikling og læring fra barn til voksen.

Autens arbejder med skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner, organisationer, arkitekter m.fl. for at redefinere skoletænkning, didaktiske modeller, skoledesign og fysiske læringsmiljøer. Vi arbejder med visionsprocesser, innovationsprojekter, organisationsudvikling og forandringsprocesser samt design af skoler, daginstitutioner og uddannelsessteder såvel som indretning af læringsmiljøer. Vi kalder det strategisk skoleudvikling. Vores mål er at inspirere, designe og samskabe strategiske, organisatoriske og fysiske rammebetingelser for meningsfulde læringsrejser og værdifulde liv for børn, unge og voksne i læring.

Autens arbejder typisk i tæt samspil med den enkelte kommunes, skoles eller institutions egne folk eller arkitektfirmaer, når det handler om pædagogiske byggerier, og har desuden et bredt netværk af samarbejdspartnere til at varetage alle typer af opgaver i skoleudvikling.

Du kan her på hjemmesiden læse konkrete eksempler på Autens’s arbejde med generel skoleudviklingskolebyggeri eller læringsmiljøer. Du kan også se eksempler på inspirationsoplæg og brugerworkshops.

Du kan følge Autens på LinkedIn og Facebook, ligesom du kan følge og gå i dialog med Lene Jensby Lange på twitter.

AUTENS blev etableret  i 2005 af Lene Jensby Lange, en af landets mest erfarne konsulenter indenfor skoleudvikling, pædagogisk byggeri og læringsmiljøer. Lene har blandt andet arbejdet 7 år som projekt- og procesleder i SKUB-projektet, hvor Gentofte Kommune nytænkte, ombyggede og moderniserede deres skoler for 1,5 milliarder kroner. Siden er der føjet skolebyggeri for yderligere 2,5 mia kroners til erfaringspuljen.

Teamet

Lene Jensby Lange skoleudviklings- og proceskonsulent, indehaver

IMG_5072

Lene har arbejdet med skoleudvikling på den innovative front siden 2002 og er en visionær ildsjæl, innovatør, skoleudvikler, proceskonsulent og læringsrumdesigner.

Hun er stærkt optaget af at bidrage til at flytte skoletænkning ind i det globale videns- og netværkssamfund – på måder, der er respektfulde overfor nutidens børn og unge og som bygger på forskning i hjerner, læring og fremtid.

Lene har en baggrund fra CBS – Handelshøjskolen i København (SPRØK) – med fokus på strategi, organisation, ledelse og kommunikation. Siden har Lene videreudviklet sine kompetencer indenfor pædagogik, læring, hjerner, coaching, innovationsprocesser, brugerinddragelse, teori U mv. Lene har gennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med innovative udviklingsprojekter.

Hun beklæder en række tillidsposter: Academy member for finske Hundred.org, advisory board member for Vega Schools i Delhi (et Silicon Valley område), advirory board for Fredensborg Kommunes store satsning Fremtidens Folkeskole, bestyrelsesmedlem for Los Angeles-basede Ükü samt leder Global Schools Alliance – et håndplukket netværk for nogle af verdens mest progressive skoler, der alle inspirerer skoler langt ud over deres egen lokale rækkevidde.

Thorbjoern BergqvistThorbjørn Bergqvist – innovations- og uddannelseskonsulent + office manager

Thorbjørn arbejder med at fremme nytænkning og entreprenørskab i skoler og på uddannelser, blandt andet gennem netværksbaserede movements, som vi skubber på i Autens. Han arbejder desuden med ideudvikling, analyse, workshops og projektledelse – og udvikler også løsningsforslag til omdisponering og bedre udnyttelse af skolers arealer. Thorbjørn er som office manager samtidig den, der holder overblikket over igangværende projekter, deadlines og intern kommunikation.

Thorbjørn har en cand. merc. fra CBS i innovationsledelse og forretningsudvikling med fokus på socialt entreprenørskab og entreprenørskab i uddannelsessystemet.

billede af mig

Lisa Schmidt Larsen – kreativ koordinator

Lisa er vores in-house arkitekt og kreative koordinator, der hurtigt snitter skitser, planer og visualiseringer. Hun styrer  modelværkstedet til vores Dukkehus Design Lab workshops og svinger både lasercutter og 3D printer, når vi skal bruge sjove ting til workshops.

Louise GlenthøjLouise Glenthøj 

Projektkoordinator. Brugerprocesser, koordinering og dokumentation på projekter om læringsmiljøer og børnehave-, skole- og fritidsbyggerier.

 

Alexander Gyr – virtual reality konsulent

2016-11-19-14-45-12

Alexander er bidt af en virtuel bacille og tryller læringsmiljøer, skolebygninger og meget mere ind i et virtuelt univers, hvor man kan gå rundt og opleve helheder og detaljer, som var man der selv. Vi bruger det både som arbejdsredskab til at dokumentere rum og bygninger, vi skal redesigne, og så tilbyder vi det til skoler og uddannelsesinstitutioner som en mulighed for at præsentere deres nye rammer med indbyggede tekstforklaringer til brugerne af de forskellige elementer. Se fx dette eksempel fra et næsten færdigt håndværk & design fagområde, vi har designet.

Mike Davies – skoleudviklingskonsulent (engelsk)

mike 4

Mike har en lang international track record indenfor skoleudvikling. Han har været skoleleder på en række innovative skoler i Skotland og England og er i dag rådgiver for kommuner, arkitekter og designteams i skoleudvikling og pædagogisk fornyelse rundt om i England og Wales.

Mike er en passioneret inspirator og dreven facilitator i forhold til at skabe meningsfulde læringsmiljøer, moderne læringstænkning og begavet organisering af elever og lærere med mennesket i centrum. Han har i de senere år ledet en lang række efteruddannelsesprogrammer for engelske skoler som via studiebesøg og partnerskaber med skandinaviske skoler og har yderligere været en drivende kraft i Human Scale Education i mange år.

Mike arbejder hovedsageligt med vore engelske kunder, men rådgiver også på relevante opgaver i Danmark og Norden.

Shiho Hirotsu

shiho hirotsu

Learning Environment Explorer.  Visiting from Japan, Shiho explores the Nordic approach to pedagogy and how it translates into learning environments and school architecture. She is part of various projects here and blog about Nordic Education – in Japanese, for a Japanese audience of educators – with a specific focus on learning environments.

Catrine Engmann – regnskabschef 

Catrine kører husets økonomiafdeling.

  • regnskab(at)autens.dk

Øvrige samarbejdspartnere

Autens har et bredt netværk at trække på, når opgaver kræver supplerende kompetencer eller massiv trækkraft – ligesom de trækker på os. Det er samarbejdspartnere, som vi har erfaring med gennem mange år, og som kan gå smidigt og fleksibelt ind i opgaveløsningen.

Autens samarbejder sammen med landets største arkitekt- og ingeniørfirmaer såvel som hele leverandørfeltet omkring læringsmiljøer.

På det pædagogiske område er vores kapacitet global – med samarbejdspartnere i mange lande og markante kapaciteter, der er med til at forandre det globale landskab for skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.