International praksisudvikling

November 25th, 2013  |  Tilbage til workshops

IMG_3968Autens faciliteter og driver Comeniusprojektet Bedford-Copenhagen Learning Exchange, hvor i alt 12 skoler fra begge byer går i partnerskab i gensidige besøg med fokus på inspiration, refleksion og praksisudvikling.

Autens har i en årrække skabt partnerskaber mellem engelske og danske skoler i samarbejde med Mike Davies (tidligere skoleleder af 5 skoler i England og Skotland samt leder af Human Scale Educations skandinaviske program – nu selvstændig og rasende dygtig udviklingskonsulent).

I efteråret 2013 sendte South East Wales deres førskole-kvalitets- & udviklingsteam til Danmark, hvor vi i samarbejde med Mike Davies har planlagt inspirerende besøg i danske børnehaver samt en enkelt indskoling. Besøget rummede også nogle dage i Malmö på førskoleområdet. Hver dag blev rundet af med en refleksionsworkshop. South East Wales kommer tilbage senere på året også.

Vi har efterhånden koblet 15-20 skoler fra hvert land med en international partner.

Vi er begyndt at twitte under besøgene for at dele refleksioner og inspiration med en bredere kreds. Vi twitter på #BridgED og har også en google+ gruppe af samme navn (lidt forsømt) samt lidt  mere info på den engelske del af vores website.

Målet med vores internationale partnerskabsprojekter er at se, inspirere og videreudvikle pædagogisk praksis på skoler og i dagtilbud gennem mødet med et andet lands uddannelsessystem – et anerkendende spejl for egen praksis.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.