Projekt RULL, Rum til Leg og Læring: Oplæg om fremtidens skole

June 21st, 2010  |  Tilbage til oplæg

Lene: Jeg har holdt oplæg for områdelederne i Århus Kommunes Børn & Unge-afdeling om erfaringerne fra SKUB-projektet samt oplæg i et midtby-brugerseminar om visioner for fremtidens skoler.

Jeg har derudover haft den fornøjelse at have områdeledere og deres institutions- og skoleleder på besøg i Gentofte ved flere lejligheder.

RULL-projektet er den næste store, samlede investering i folkeskolens udvikling. Der bliver spændende at følge innovationen herfra.

Skoleleder: “Jeg har i mine 17 år som skoleleder ikke hørt et mere vedkommende, klart og inspirerende oplæg end det du under tidspres leverede i aftes om visionsprocesser, sammenhængen mellem pædagogik og byggeri og problemstillingen med at være bundet af sin fortid og ikke at kunne skue fremtiden. Tak fra såvel min bestyrelse som fra mig selv. Vi håber at få lejlighed til at møde dig igen.”

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.