Rådgivning

Autens rådgiver kommuner, skoler, uddannelsessteder, daginstitutioner, arkitekter m.m. om fremtidens læringstænkning, skoleformer og læringsmiljøer – og aktuelt med stor fokus på skolereformen. Her kan du læse eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggerilæringsmiljøer og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på inspirationsoplæg og brugerworkshops.

Vi har udviklet flere koncepter, fx Taskforce 21C – skoler i det 21. århundrede – et røngtenfoto af skolen i forhold til det 21. århundredes skoleformer med anbefaling af udviklingsmuligheder – og International Partnership Programme for Praxis Development, hvor lærerteams får mulighed for at spejle deres praksis og blive inspireret af ny praksis gennem mødet med fx engelske skoler. Lyder det interessant for jer, så tag fat i os!

Autens har stor erfaring i at varetage fx

 • skoleudvikling i forbindelse med skolereformen
 • innovationsprojekter og nytænkning
 • udvikling af nye skoleformer
 • procesdesign, procesledelse og facilitering, herunder brugerinddragelse og organisationsudvikling
 • pædagogisk proceskonsulent på skole- og uddannelsesbyggerier
 • programmering på basis af brugerprocesser i forbindelse med byggeri
 • projektledelse
 • sparring til ledere og rådgivere på skoleområdet
 • research og analyse
 • design af innovative læringsmiljøer – indretning baseret på pædagogiske visioner
 • internationalt samarbejde og skolepartnerskaber
 • inspirationsoplæg og workshops

Alt sammen på skuldrene af forskning og inspirerende praksis – og videreudviklet og gennemført i samarbejde med brugerne.

Vi har et stærkt innovativt fokus og arbejder helst sammen med kunder, der også er parate til at bryde rammen og tage på rejse i det ukendte. Autens arbejder i tæt samspil med den enkelte virksomheds, kommunes, skoles eller institutions egne folk – nogle gange købt ind som en del af organisationen. Autens har desuden et bredt og velfungerende netværk af samarbejdspartnere i Danmark og udlandet, der sætter Autens i stand til at påtage sig ledelsen af brede og store projekter.

På byggeprojekter varetager Autens typisk følgende roller:

 • Garant for udvikling af en visionær og fremtidsorienteret skole, uddannelses- eller børneinstitution.
 • Strategisk skoleudvikling og organisationsudvikling i den forbindelse
 • Udvikling af innovative læringsmiljøer i samspil med arkitekt og brugere, så de fysiske rammer fremstår som et klart billede på de pædagogiske og organisatoriske behov for institutionen.
 • Tilrettelæggelse og facilitering af brugerinddragelse og programmering i nært samarbejde med resten af teamet og bygherren/-ledelsen.
 • Kommunikationsplan og dens gennemførelse undervejs i udvikling, byggeri og ibrugtagning.
 • Procesplan for medarbejdernes implementering af ny praksis i nye rammer samt projektledelse af denne proces i samspil med en lokale leder.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.