Rethinking Learning Forum – deltagelse i engelsk Tænketank

March 16th, 2011  |  Tilbage til nyheder, skoleudvikling

10.03.2011

Tirsdag den 8 Marts var Lene inviteret til England for at deltage i en nystartet tænketank: Rethinking Learning Forum. Tænketanken vil sætte fokus på de nødvendige indsatser i udviklingen af skoletænkning og politik i England. Blandt initiativtagerne bag er Frank Locker, en dygtig, velestimeret amerikansk kollega med hænderne dybt begravet i fremtidens skoleudvikling mange steder i verden.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og generel skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.