Samsøgades Skole: Visionsopstart for ombygning

June 21st, 2010  |  Tilbage til workshops

December 2009

Lene: Efter et oplæg på RULL-borgermøde inviterede skolelederen fra Samsøgades Skole mig til at holde oplæg for hans medarbejdere. De skulle igang med en visionsproces mhp at se på deres fysiske rammer fra nye vinkler.

Det var et spændende møde med en gammel skole – og en medarbejdergruppe, der både havde en række ønsker og også gerne ville rykke videre på nogle punkter.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde læringsmiljøerskolebyggeriskoleudvikling og brugerworkshops.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.