Se Universefondens videoer fra arbejdet med Fremtidens Læringsfaciliteter

September 20th, 2010  |  Tilbage til læringsmiljøer, nyheder, skoleudvikling

20.09.2010

Universefonden, der er tilknyttet Danfoss Universe, driver et større projekt om nytænkning af den danske folkeskole. Se videoer fra Universefondens projekt om Fremtidens Læringsfaciliteter, hvor Lene medvirker i ekspertpanelet. Læs mere om Lenes medvirken i projektet og se fondens hjemmeside.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og generel skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.