Skoleindretning – Inspirerende læringsmiljøer på Sosu Nord

November 24th, 2013  |  Tilbage til læringsmiljøer, nyheder, workshops

Skoleindretning: Hvad er et godt og inspirerende læringsmiljø? Hvordan styrker vi koncentration, trivsel, samarbejde og faglighed gennem de fysiske rammer? Hvad har betydning for skolens elever?

Autens har gennem efteråret arbejdet med 20-30 medarbejdere og elever fra Sosu Nord, som på kreativ vis har drøftet, udviklet og testet en række ideer til læringsmiljøer. Ideer, som skal blive til virkelighed, når Sosu Nord i efteråret 2014 rykker i nybyggede rammer midt i Aalborg.

Feedbacken fra eleverne er klar: At kunne sætte sit aftryk og føle sig personligt velkommen har stor betydning for glæden ved at gå i skole. Taktile redskaber styrker koncentrationen, og komfortable møbler, kreative udtryksmuligheder såvel som gode bevægelsesmuligheder og udendørs læring er i høj kurs.

Autens har på den baggrund udviklet et innovativt indretningsprojekt til Sosu Nord, som giver helt nye muligheder i hverdagens læreprocesser og pauser. Det er helt centralt, at der sikres mange måder at lære på såvel som indbydende og fællesskabsunderstøttende miljøer til pauserne – og det hjælper indretningen med.

Vi har skabt et koncept med pilotklasserum og en række tematiserede rum, som styrker både undervisere og elevers muligheder for kreativ, bevægelsesorienteret og differentieret læring dagen igennem såvel som gode pausestunder.  Projektet skal nu realiseres.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.