Skolen på Islands Brygge bygges om

May 11th, 2016  |  Tilbage til nyheder, skolebyggeri, workshops

Skolen på Islands Brygge vokser til 7 spor. Derfor opdeler man den i en basisskole i de nuværende bygninger og en ny overbygningsskole i nærheden. Autens har sammen med Nøhr & Sigsgaard arkitekter og Thing & Brandt Landskab vundet totalrådgivningen på projektet.

Autens har til opgave at omtænke de nuværende bygninger til en skole fra 0.-5. Vi har derfor lagt en ny disponering ned over bygningerne og skabt principperne for gode læringsmiljøer fremadrettet til skolereformen og skolens spændende visioner om en meget hands-on, varieret og skabende pædagogik.

Undervejs har vi både arrangeret studietur for byggeudvalget og lavet hands-on skabende workshops med skolens brugere i tråd med skolens læringstænkning. Vi har sat vores Dukkehus Designlab (c) i spil med skolen og bygget deres hjemområder i 1:20, hvorefter lærere og pædagoger har prototypet attraktive pædagogisk baserede indretninger indenfor en klart defineret ramme, som løfter børnenes læreprocesser. Det kan du se en lille video om her (videoen er i øvrigt produceret af vores digitale mediekonsulent på 14 år):

 

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.