Nye rum, ny start på Nyelandsvej

August 15th, 2013  |  Tilbage til procesledelse, skoleudvikling

Skolen på Nyelandsvej vokser. I 2015 fordeler skolen sig over to adresser på Frederiksberg. Det rummer en masse muligheder og udfordringer, som kræver omtanke. Skolen har derfor taget fat på visionsprocessen Nye rum, ny start. Det skal i løbet af 2013 lede frem til en klar, fælles fortælling om, hvad skolen står for, og hvor skolen vil hen i fremtiden. Det danner grundlag for en velovervejet beslutning om, hvordan man fordeler skolens funktioner på de to adresser – og skolens fremtidige udviklingsretning med den ny skolereform i det hele taget. Et rigtig spændende forløb!

Pædagoger, lærere, elever og forældre inviteres til at tage del i processen, der rummer både temaworkshops, arbejdsgrupper, pædagogisk weekend og meget mere hen ad vejen. Autens er hyret til at tilrettelægge og facilitere processen. Det gør vi i nært samarbejde med en åben arbejdsgruppe af indtil videre medarbejdere og forældre, hvor vi samler og forholder os til input fra alle omkring skolen i en samskabende udviklingsproces.

Vi arbejder ud fra mindsettet co-creation, altså samskabelse – baseret på at brugen af alles kompetencer, tanker og input kan skabe en langt mere nuanceret og meningsfuld proces, som er forankret hos netop dem, som skal bruge det fremadrettet.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.