Skolereform: Hvad er elevernes budskab?

November 25th, 2013  |  Tilbage til procesledelse, skole forfra, workshops

Frederikssund Kommune er som alle andre godt i gang med skolereformen – og ungdomsskolen er på vej til en ny rolle, som Autens har bistået med at udvikle. Det handler om at være talerør for de unge, samarbejde tæt med skolerne og sikre en meningsfuld og lærerig fritid, hvor de unge har stor indflydelse. Ungdomsskolen kan endvidere spille rollen som central og tværgående facilitator for de ting, byens unge ønsker af skolen, men som er svær at løfte for den enkelte skole.

Som led i arbejdet inviterede vi alle elevråd til heldags Ide Camp. Vi ville høre, hvad de ønsker af skolereformen – og hvad de ønsker af deres ungdomsskole fremover. Det er der kommet en række spændende og også lidt overraskende budskaber ud af, som nu er båret ind i den kommunale proces med realisering af skolereformen.

Særligt bemærkelsesværdigt – men måske ikke overraskende – var en tydelig bøn om høj seriøsitet og målrettethed i både valgfag og kreative fag, der ligger ved siden af eksamensrækken. Fx sætte høje mål i idræt og lave noget, som de unge synes er værd at bruge tid på. At valgfag er reelle tilvalg fremfor ‘tvang’ af 2-3 fag, man ikke rigtig ønsker – for det sænker niveauet af seriøsitet og interesse i undervisningen, når for mange ikke rigtig gider det. Eller have tilstrækkeligt moderne it-udstyr, for ellers spilder vi for meget af deres tid.

Autens har tilrettelagt, faciliteret og dokumenteret processen i tæt samarbejde med ungdomsskolens ledelse.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.