Skolereform: Ny udskoling på Sølyst

August 16th, 2013  |  Tilbage til nyheder, skole forfra, skoleudvikling

30 udskolingslærere fra Sølystskolen har haft fingrene godt nede i fremtiden. De har i august udviklet prototyper for forandring af 7., 8. og 9. klassetrin med afsæt i læringsvisioner, skolereform og hverdagens udfordringer. De gør nu klar til at teste elementer af i efteråret 2013, før de lægger sig fast på den endelige version.

Sølystskolen flytter til næste år ind i nybyggede rammer, som lægger en ny linje for samspil mellem pædagogik, rum og organisering. De traditionelle klasserum er reduceret i omfang, og skolen tilbyder åbne loungearealer og faglokaler som læringsrum – udover den verden, som ligger udenfor.

Autens tilrettelagde og faciliterede denne milepælsworkshop, som med en af lærernes udsagn gjorde, at de nu for alvor kommer videre, at man kan se næste skridt, og at der er et tydeligt roadmap frem mod den ny udskoling.

Du kan se flere eksempler på vores arbejde med skoleudvikling her.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.