Ny skolereform – på vej mod fremtidens skoler

August 14th, 2010  |  Tilbage til Hvad laver vi?  |  1 Comment

Danmark har netop fået en stor reform af folkeskolen, som lægger op til at samle kræfterne om modig nytænkning af vore skoler. Autens går med stort engagement og drive ind i både den strategiske udvikling, de konkrete forandringer og innovative pilotprojekter, hvor vi sammen med skoleledelser, medarbejdere, elever og kommuner træder nye stier for læring og skoletænkning. Vi inspirerer og faciliterer ideudvikling, projektopbygning, procesplanlægning, svære dialoger, prototyping og evaluering – i processer, hvor både ledere, lærere, pædagoger, eleverne og forældrene kan være aktive samarbejdspartnere.  Især lægger vi vægt på at trykprøve udviklingsprojekter i relation til elever. Vi skal flytte noget i forhold til deres læringsvilkår!

Vi står for nytænkende skoleudvikling, hvor børnenes læringsvilkår og udfoldelsesmuligheder har højeste prioritet. Skoler, hvor både elever og lærere har optimale og inspirerende rammer for deres læring og undervisning. Vi arbejder med nye modeller for, hvordan man kan lave skole, så det giver mening i børn og unges liv – i et digitalt, globalt videnssamfund, hvor verden og skolen smelter meget klarere sammen. Se vores plakat med tidens 10 vigtige udviklingspotentialer.

Større udviklingsprocesser er en stor mundfuld for enhver organisation. Det er derfor en vigtig del af det, vi gør for vore kunder, at vi tager hånd om hele projektledelsen – i tæt samarbejde med ledelsen – og på den måde tilfører skolen de ekstra kræfter og muskler til planlægning, projektledelse, kommunikation, workshops, oplæg, opfølgning m.m., som sådanne processer kræver, hvis det skal flytte noget og have en troværdighed i hele organisationen.

Et af vores store fokusområder er at tænke skole anderledes, fx gennem entreprenørskab eller nytænkning af udskolingen. Læs eksempelvis om Future College – vores bud på nytænkning af skole for de ældste elever med afsæt i personalisering, entreprenørskab og nye organiseringsformer.

Du kan også læse om Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling eller se eksempler på inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

SØG

->

VÆRDIBASEREDE INNOVATIONSPROCESSER

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på hjerneforskning, forskning i læring, i IT & læring, fysiske læringsmiljøer og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Teori U er en social teknologi for transformation – at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, man er medskaber af.