Skovshoved Skole: Innovative læringsmiljøer i skole & fritid

June 21st, 2010  |  Tilbage til læringsmiljøer

Min rolle:

– Projektleder for indretningsprojektet i forbindelse med skolens ombygning

– Udvikle indretningsprojekter i samarbejde med lærerne: hjemområder på mellemtrin, i indskoling (skole og fritidsordning), kreative værksteder, elevcafe, kompetencecenter og PUC.

Som nogle engelske gæster bemærkede: Indretningen er i den grad tilpasset de forskelle steder og forskellige funktioner – fremfor at vælge én løsning, der rulles ud over hele skolen.

Indretningen afspejler, at børn lærer på mange forskellige måder og har brug for inspirerende læringsmiljøer. Der er mange detaljer og finurligheder i de forskellige projekter.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.