SKUB: Skoleudvikling og skoleudbygning i Gentofte

June 21st, 2010  |  Tilbage til skolebyggeri, skoleudvikling

Kunde: Gentofte Kommune

Projektpartnere: Bakkegårdsskolen, Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Munkegårdsskolen, Hellerup Skole, Skovshoved Skole.

Tid: 2002-2010 (projektet sluttede september 2009 – og vi udførte opfølgende aktiviteter frem til foråret 2010)

Opgave:

SKUB er Gentofte Kommunes omfattende skoleudviklings- og udbygningsprojekt, der løb fra 1998-2009 og involverede pædagogisk baserede, fremtidsorienterede ombygninger af samtlige skoler – samt udvikling og byggeri af den ny Hellerup Skole. Projektbudgettet var 1,5 milliard kroner til skolernes ombygning samt udvikling og byggeri af en række haller, kombibiblioteker og tandklinikker.

Lene Jensby Lange, Autens, indgik som fast medlem af SKUB-projektets projektlederkreds. Opgaverne har varieret fra skoleudvikling, brugerprocesser, innovation, projektledelse, procesdesign, procesfacilitering, planlægning og ledelse af ombygninger på kommunens vegne, kommunikation, indretning af læringsmiljøer og meget mere. Primært fokus har været proces-projektledelse, innovation og læringsmiljøer.

SKUB var udpeget som Best Practice i EUs år for Innovation 2009. SKUB-teamets særlige arbejdsformer, organisationskultur og tilgang til innovation har været fantastisk udviklende at være en levende del af – og ikke mindst den stærke fælles dedikation til at skabe de bedst mulige skoler til det 21. århundrede på basis af forskning og brugerinddragelse.

Projektet har givet genlyd i udlandet og har modtaget et hav af besøgende rundt på de forskellige skoler og i projektteamet fra især norden, England og Singapore.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

>>Mere om SKUB

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.