Specialist Schools & Academies Trust: Studietur 2010

June 22nd, 2010  |  Tilbage til workshops

En lille flok skoleledelser fra England besøgte os: Det var en studietur på fem Gentofte-skoler, hvor sammenhængen mellem pædagogik og fysiske rammer er klar og uundværlig. Særlig med fokus på differentierede læringsmiljøer, udviklingsprocessen og ikke mindst hvilke grundlæggende værdier vi kommunikerer gennem vores fysiske rammer om skole, mennesker og læring. Tilbagemeldingerne og reaktionerne var overvældende. Børn i Danmark oplever markant større frihed og plads til initiativ, kreativitet og leg i danske skoler og fritidsordninger sammenholdt med engelske jævnaldrende. Vores meget tidlige fokus på dannelse, sociale kompetencer og barnet selv allerede i vuggestuer og børnehaver slår tydeligt igennem i ansvarlige børn, som kan betroes med frihed og indflydelse.

Deltagere:
“Thanks (…)! It has been one of the most powerfuld CPD (efteruddannelse) I have ever experienced!”.
“I cannot change the culture of my country, but I can change the culture of my school!”.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.