Taskforce Stærk Skole

February 6th, 2013  |  Tilbage til nyheder, skoleudvikling

Kan man tage et røngtenbillede af en skoles indre kvaliteter? Og spotte centrale hovedveje til en frontløberpraksis i det 21. århundredes læringsbillede? Og hvad lærer vi, når vi oplever skolen gennem elevernes øjne?

I samarbejde Schoug Erhvervspsykologer og Ove & Co kommunikation har Autens udviklet en metode til ultra hurtig identifikation af en skoles udfordringer og styrkeområder set gennem elev- og medarbejderøjne. Det kobler vi med identifikation af væsentlige udviklingspotentialer, der kan bringe skolen op blandt frontløberne i moderne læringspraksis. Vi kalder det Taskforce Stærk Skole – og som pilotprojekt arbejder vi sammen med Lindebjergskolen om fin-tuning af metoder og resultatformer.

I Taskforce Stærk Skole sammenkobler vi vores professionelle kompetencer i pædagogik, læring, psykologi, rum og kommunikation for at skabe en stærk “lytte-, diagnose- og forandringsmaskine” – lidt af en nyskabelse. Et rigtig spændende projekt, hvor vi sætter vores kompetencer og erfaringer i spil hos skolen på en stærkt fokuseret måde – og skolen til gengæld åbner dørene op til interviews, observationer og dialoger.

Vil du høre mere om Taskforce Stærk Skole, så skriv eller ring – 2070 5230! Det kribler i os for at udvide vores samarbejdspartnere på dette felt.

Du kan også læse andre eksempler på vores arbejde med eksempelvis skoleudvikling og læringsrum.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.