UC Lillebælt, Læreruddannelsen på Fyn: Rum for læring

September 16th, 2010  |  Tilbage til læringsmiljøer, oplæg


Lene og SKUB-kollegaen Charlotte Wøhlk drog til Odense midt i september 2010 for at sætte billeder, ord og handlemuligheder på fremtidens læringsmiljøer for 300 lærerstuderende: Hvorfor ser skoler ud som de gør, og hvor er vi på vej hen? Hvordan ser rum for fremtidens skole ud? Hvordan indretter vi til at understøtte børns mange måder at lære på og skaber rum, der er meningsfulde og værdifulde – både i skole og fritid? Hvordan skaber vi rum, som kommunikerer den pædagogik, vi ønsker? Oplægget satte fokus på konkrete eksempler såvel som redskaber, lærere selv kan tage fat i.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg, Autens har holdt.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.